„Европейските ценности и интеграцията на Балканите“, София, хотел „Хилтън“, зала „Мусала 1“, 25 януари 2018

Published by Public Policy Institute on

Програма

Първи панел:

09:30 – 10:00 Регистрация на участниците

10:00 – 10:20 Откриващо слово на г-н Торстен Гайслер – Ръководител на Бюрото на        Фондация „Конрад Аденауер“ в България

10:20 – 10:40 Доцент д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика – “Балканите като граница на Европа

10:40 – 11:00 Посланик Ангел Ангелов, Директор на дирекция “Югоизточна Европа” в МВнР – “Европейското бъдеще на Балканите

11:00 – 11:20 Първан Симеонов, Клуб на стипендиантите на Фондация „Конрад Аденауер“ – “България и Балканите в прозореца на възможностите

11:20 – 11:40 Посланик Любомир Кючуков, Директор на Института за икономика и международни отношения – “ЕС между страховете от и притесненията за Западни Балкани

11:40 – 12:00 Кафе-пауза

Втори панел:

12:00 – 13:00 Дискусия по докладите и темата на конференцията

13:00 Коктейл за участниците на конференцията

Panel 1

09:30 – 10:00 Registration of the participants

10:00 – 10:20 Opening speech of Mr. Thorsten Geissler – Head of the Konrad-Adenauer-Stiftung Office in Bulgaria

10:20 – 10:40  Assoc.Prof. Ph.D. Zdravko Popov, President of the Public Policy Institute – “The Balkans as a Border of Europe

10:40 – 11:00 Ambassador Angel Angelov, Director of “South-East  Europe” Directorate at the Ministry of Foreign Affairs of Bulgaria – “The European Future of the Balkans

11:00 – 11:20 Parvan Simeonov, Alumni Club of the Konrad Adenauer Stiftung – “Bulgaria and the Balkans at the Window of Opportunities

11:20 – 11:40 Ambassador Lyubomir Kyutchukov, Director of the Economics and International Relations Institute – “EU Between the Fears of and the Concerns About the Western Balkans

11:40 – 12:00 Coffee-break

Panel 2

12:00 – 13:00 Discussion on the presentations and on the topic of the conference

13:00 Reception for the participants of the conference