ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, АЛБЕНА, КАЛИАКРА МАРЕ ХОТЕЛ, 29 август-2 септември 2021

Published by Public Policy Institute on

Институтът за Публична Политика, със съдействието на Фондация Ханс Зайдел, РУО-Варна и РУО-Добрич, организира и проведе обучение по програмата си “Европейско Гражданско Образование” на учители по гражданско образование от Варна-град и област и Добрич-град и област в курортен комплекс Албена.

             

ПРОГРАМА

29 АВГУСТ

17. 00 – Пристигане и настаняване на участниците

19. 30  – Вечеря

30 АВГУСТ

8. 30 – 9. 00 – Регистрация на участниците

9. 00 – 9. 30 – Откриване на обучителния семинар

          – доц. д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика

          – Богдан Мирчев, Ръководител на Фондация Ханс Зайдел-България

9.30 – 11. 00 – доц. д-р Здравко Попов, Институт за Публична Политика – „Гражданското образование в геометрията на Модерността“ – лекция и дискусия

11.00 – 11. 30 – Кафе пауза

11.30 – 13. 00 – проф. д-р Богдан Мирчев, СУ „Св. Кл. Охридски“ – „Принципи и цели на гражданското образование с оглед на германския модел „Politische Bildung“ – лекция и дискусия

13. 00 – 14.00 – Обяд

14. 00 – 15. 30 – д-р Евелина Варджийска, СУ „Св. Кл. Охридски“ – Цели на гражданското образование. Компетентности за демократична култура“ – лекция и дискусия

15. 30 – 16.00 – Кафе пауза

16. 00 – 17. 30 – проф. д-р Стилиян Йотов, СУ „Св. Кл. Охридски“ – „Основните права – допустими ограничения, недопустими посегателства“ – лекция и дискусия

17.30 – 19. 00 – Кирил Славчев, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – „Проектната дейност в часовете по гражданско образование“ – лекция и дискусия

19. 30 ч. – Вечеря

31 АВГУСТ

9. 00 – 10. 30 –  проф. д-р Христо Тодоров, Нов Български Университет – „Разделение на властите“– лекция и дискусия

10. 30 – 11. 00 – Кафе пауза

11. 00 – 12. 30 – доц. д-р Ясен Захариев, Нов Български Университет – „Упражнения по гражданско образование с Конституцията на Република България“ – лекция и дискусия

12. 30 – 13. 30 – Обяд

13. 30 – 15. 00 – доц. д-р Станислава Минева, Варненски Свободен Университет – „Граждани, права и отговорности“ – лекция и дискусия

15. 00 – 15. 30 – Кафе пауза

15. 30 – 17. 00 – проф. д-р Петя Кабакчиева, СУ „Св. Кл. Охридски“ – „Глобализация и миграция“ – лекция и дискусия

17. 00 – Връчване на сертификати. Закриване на обучителния семинар.

18. 00 – Отпътуване на участниците

31 АВГУСТ

18. 00 – Пристигане и настаняване на участниците

19. 30  – Вечеря

1 СЕПТЕМВРИ

8. 30 – 9. 00 – Регистрация на участниците

9. 00 – 9. 30 – Откриване на обучителния семинар

          –  Доц. д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика

          –  Богдан Мирчев, Ръководител на Фондация Ханс Зайдел-България

          –  Светлана Василева, Началник на РУО Добрич

9.30 – 11. 00 – доц. д-р Здравко Попов, Институт за Публична Политика – „Гражданското образование в геометрията на Модерността“ – лекция и дискусия

11.00 – 11. 30 – Кафе пауза

11.30 – 13. 00 – проф. д-р Богдан Мирчев, СУ „Св. Кл. Охридски“ – „Принципи и цели на гражданското образование с оглед на германския модел „Politische Bildung“ – лекция и дискусия

13. 00 – 14.00 – Обяд

14. 00 – 15. 30 –  д-р Евелина Варджийска, СУ „Св. Кл. Охридски“ – Цели на гражданското образование. Компетентности за демократична култура“ – лекция и дискусия

15. 30 – 16.00 – Кафе пауза

16. 00 – 17. 30 –  проф. д-р Стилиян Йотов, СУ „Св. Кл. Охридски“ – „Основните права – допустими ограничения, недопустими посегателства“ – лекция и дискусия

17.30 – 19. 00 – Кирил Славчев, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – „Проектната дейност в часовете по гражданско образование“ – лекция и дискусия

19. 30 ч. – Вечеря

2 СЕПТЕМВРИ

9. 00 – 10. 30 –  проф. д-р Христо Тодоров, Нов Български Университет – „Разделение на властите“– лекция и дискусия

10. 30 – 11. 00 – Кафе пауза

11. 00 – 12. 30 – – проф. д-р Петя Кабакчиева, СУ „Св. Кл. Охридски“ – „Глобализация и миграция“ – лекция и дискусия

12. 30 – 13. 30 – Обяд

13. 30 – 15. 00 – доц. д-р Станислава Минева, Варненски Свободен Университет – „Граждани, права и отговорности“ – лекция и дискусия

15. 00 – 15. 30 – Кафе пауза

15. 30 – 17. 00 – доц. д-р Ясен Захариев, Нов Български Университет – „Упражнения по гражданско образование с Конституцията на Република България“ – лекция и дискусия

17. 00 – Връчване на сертификати. Закриване на обучителния семинар.

18. 00 – Отпътуване на участниците