ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, БОРОВЕЦ, ХОТЕЛ РИЛА, 2 – 7 АВГУСТ 2020

Published by Public Policy Institute on

Институтът за Публична Политика откри официално своята програма “Европейско Гражданско Образование” за учителите по гражданско образование от цяла България на 2 август 2020 г. в Боровец. Програмата се осъществява в сътрудничество с Министерството на Образованието и Науката и съответните Регионални Управления по Образование и със съдействието на Фондация Ханс Зайдел. Моделът, който е избран и утвърден от партньорите е обучението да се осъществява във времето област по област, започвайки с учителите от София-град и София-област.

ПРОГРАМА

2 август

17. 00  Пристигане на участниците и настаняване

19. 30  Вечеря

3 август

8. 30 – 9. 00 – Регистрация на участниците

9. 00 – Откриване на обучителния семинар

          – Доц. д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика

          – Богдан Мирчев, Ръководител на Фондация Ханс Зайдел – клон България

          – г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на МОН

          – д-р Ваня Кастрева, началник на РУО София-град

9.30 – Коста Костов, главен експерт в МОН – „Новите програми по гражданско образование в контекста на промените след  1989 година“ – лекция и дискусия

11.00 – Кафе пауза

11.30 – проф. д-р Богдан Мирчев, СУ „Св. Кл. Охридски“ – „Германският исторически опит в областта на гражданското образование и концепцията на Politische Bildung“ – лекция и дискусия

13. 00 – 14.00 – Обяд

14. 00 – доц. д-р Здравко Попов, Институт за Публична Политика – „Гражданското образование като проект на Модерността“ – лекция и дискусия

15. 30 – Кафе пауза

16. 00 – д-р Евелина Варджийска, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – „Цели на гражданското образование. Компетентности на гражданската култура“ – лекция и дискусия

17. 30 – Закриване на първия обучителен ден

4 август

9. 00 – проф. д-р Пламен Макариев, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Възникване и разгръщане на идентичностите“ – лекция и дискусия

10. 30 – Кафе пауза

11. 00 – проф. д-р Веселин Дафов, СУ „Св. Климент Охридски“ – Гражданинът и училището“ – лекция и дискусия

12. 30 – 13. 30 – Обяд

13. 30 – Кирил Славчев, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – „Методически насоки за провеждане на учебни часове по гражданско образование“ – лекция и дискусия

15. 00 – Кафе пауза

15. 30 – Мариана Банчева, Национална Асоциация на Ресурсните Учители – „Гражданско образование, образование за развитие, глобално образование, образование за устойчиво развитие, интеркултурно образование – пресечни точки и специфики“ – лекция и дискусия

17. 00 – Връчване на сертификати. Закриване на обучителната програма.

18. 00 – Отпътуване на участниците

5 август

17. 00  Пристигане на участниците и настаняване

19. 30  Вечеря

6 август

8. 30 – 9. 00 – Регистрация на участниците

9. 00 – Откриване на обучителния семинар

          – Доц. д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика

          – Богдан Мирчев, Ръководител на Фондация Ханс Зайдел – клон България

          – г-жа Росица Иванова, началник на РУО София-област

9.30 – Коста Костов, главен експерт в МОН – „Новите програми по гражданско образование в контекста на промените след  1989 година“ – лекция и дискусия

11.00 – Кафе пауза

11.30 – проф. д-р Богдан Мирчев, СУ „Св. Кл. Охридски“ – „Германският исторически опит в областта на гражданското образование и концепцията на Politische Bildung“ – лекция и дискусия

13. 00 – 14.00 – Обяд

14. 00 – доц. д-р Здравко Попов, Институт за Публична Политика – „Гражданското образование като проект на Модерността“ – лекция и дискусия

15. 30 – Кафе пауза

16. 00 – д-р Евелина Варджийска, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – „Цели на гражданското образование. Компетентности на гражданската култура“ – лекция и дискусия

17. 30 – Закриване на първия обучителен ден

7 август

9. 00 – проф. д-р Пламен Макариев, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Възникване и разгръщане на идентичностите“ – лекция и дискусия

10. 30 – Кафе пауза

11. 00 – проф. д-р Веселин Дафов, СУ „Св. Климент Охридски“ – Гражданинът и училището“ – лекция и дискусия

12. 30 – 13. 30 – Обяд

13. 30 – Кирил Славчев, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – „Методически насоки за провеждане на учебни часове по гражданско образование“ – лекция и дискусия

15. 00 – Кафе пауза

15. 30 – Мариана Банчева, Национална Асоциация на Ресурсните Учители – „Гражданско образование, образование за развитие, глобално образование, образование за устойчиво развитие, интеркултурно образование – пресечни точки и специфики“ – лекция и дискусия

17. 00 – Връчване на сертификати. Закриване на обучителната програма.

18. 00 – Отпътуване на участниците