ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, ХИСАРЯ, АУГУСТА СПА ХОТЕЛ, 17 – 21 МАРТ 2022

Published by Public Policy Institute on

Институтът за Публична Политика, със съдействието на Фондация Ханс Зайдел и РУО-Пловдив, организира и проведе обучение в Хисаря по програмата си “Европейско Гражданско Образование” на учители по гражданско образование от Пловдив-град и област.

ПРОГРАМА

17 МАРТ

17. 00  Пристигане на участниците и настаняване

19. 30  Вечеря

18 МАРТ

8. 30 – 9. 00 – Регистрация на участниците

9. 00 – Откриване на обучителния семинар

          – Доц. д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика

          – г-жа Мария Гайдарова, заместник-министър на МОН

          – г-жа Антоанета Пакова, началник на РУО Пловдив

9.30 – доц. д-р Здравко Попов, Институт за Публична Политика – „Гражданското образование като проект на Европейската Модерност“ – лекция и дискусия

11.00 – Кафе пауза

11.30 – проф. д-р Богдан Мирчев, СУ „Св. Кл. Охридски“ – „Бюргерската ценностна система и социалната активност – исторически контекст на идеите за гражданско образование“ – лекция и дискусия

13. 00 – 14.00 – Обяд

14. 00 – проф. д-р Петя Кабакчиева, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Каква демокрация ни е нужна? Гражданско общество и съпричастност“ – лекция и дискусия

15. 30 – Кафе пауза

16.00 – Коста Костов, главен експерт в МОН – „Гражданско и патриотично  образование, правата на детето“ – лекция и дискусия

17. 30 – Закриване на първия обучителен ден

19.30 – Вечеря

19 МАРТ

9. 00 – проф. д-р Христо Тодоров, Нов Български Университет – „Народен суверенитет, либерална демокрация, права“ – лекция и дискусия

10. 30 – Кафе пауза

11. 00 – Кирил Славчев, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – „Проектната дейност в часовете по гражданско образование“ – лекция и дискусия

12. 30 – 13. 30 – Обяд

13. 30 – доц. д-р Симеон Василев, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Власт-медии-общество-свобода на словото. Четвъртата (мрежова) власт: явления и тенденции“ – лекция и дискусия

15.00 – Кафе пауза

15. 30 – д-р Евелина Варджийска, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Развитие на училището като демократична общност“ – лекция и дискусия

17. 00 – Връчване на сертификати. Закриване на обучителната програма.

18. 00 – Отпътуване на участниците

19 МАРТ

 17. 30  Пристигане на участниците и настаняване

19. 30  Вечеря

20 МАРТ

8. 30 – 9. 00 – Регистрация на участниците

9. 00 – Откриване на обучителния семинар

          – доц. д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика

          – г-жа Антоанета Кръстанова, експерт РУО Пловдив

9.30 – доц. д-р Симеон Василев, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Власт-медии-общество-свобода на словото. Четвъртата (мрежова) власт: явления и тенденции“ – лекция и дискусия

11.00 – Кафе пауза

11.30 – доц. д-р Здравко Попов, Институт за Публична Политика – „Гражданското образование като проект на Европейската Модерност“ – лекция и дискусия

13.00 – 14.00 – Обяд

14. 00 –– проф. д-р Богдан Мирчев, СУ „Св. Кл. Охридски“ – „Бюргерската ценностна система и социалната активност – исторически контекст на идеите за гражданско образование“ – лекция и дискусия

15. 30 – Кафе пауза

16. 00 – Кирил Славчев, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – „Проектната дейност в часовете по гражданско образование“ – лекция и дискусия

17. 30 – Закриване на първия обучителен ден

19. 30 – Вечеря

21 МАРТ

9. 00 – проф. д-р Пламен Макариев, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Гражданско общество и гражданско участие“ – лекция и дискусия

10. 30 – Кафе пауза

11.30 проф. д-р Христо Тодоров, Нов Български Университет – “Народен суверенитет, либерална демокрация, права“ – лекция и дискусия

12. 30 – 13. 30 – Обяд

13. 30 – д-р Евелина Варджийска, СУ “Св. Климент Охридски“ – „Развитие на училището като демократична общност“ – лекция и дискусия

15. 00 – Кафе пауза

15. 30 – Коста Костов, главен експерт в МОН – „Гражданско и патриотично образование, правата на детето“ – лекция и дискусия

17. 00 – Връчване на сертификати. Закриване на обучителната програма.

18. 00 – Отпътуване на участниците