ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, ХОТЕЛ БАНКЯ ПАЛАС, 18-20 СЕПТЕМВРИ 2020

Published by Public Policy Institute on

Институтът за Публична Политика организира самостоятелен курс по програмата си “Европейско Гражданско Образование” за експерти по гражданско образование от всички Регионални Управления по Образование на България в гр. Банкя.

ПРОГРАМА

18 септември

15. 00  Регистрация на участниците

15. 15  Откриване на обучителния семинар

            – доц. д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика

15.30 – Коста Костов, главен експерт в МОН – „Новите програми по гражданско образование в контекста на промените след  1989 година“ – лекция и дискусия

17.00 – Кафе пауза

17.30 – доц. д-р Здравко Попов, Институт за Публична Политика – „Гражданското образование като проект на Европа“ – лекция и дискусия

19.00 ч. ВЕЧЕРЯ

19 СЕПТЕМВРИ

9.00 –  проф. д-р Богдан Мирчев, СУ „Св. Кл. Охридски“ – „Германският исторически опит в областта на гражданското образование и концепцията на Politische Bildung“ – лекция и дискусия

10.30 – Кафе пауза

11.00 – проф. д-р Христо Тодоров, Нов Български Университет – „Що е гражданско образование и за какво ни е то? – лекция и дискусия

12. 30 – ОБЯД

13.30 – проф. д-р Петя Кабакчиева, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Гражданско участие и граждански прояви“ – лекция и дискусия

15.00 – Кафе пауза

15.30 – проф. д-р Димитър Вацов, Нов Български Университет – „Парадокси на либералната демокрация“ – лекция и дискусия

17. 00 – Връчване на сертификати. Закриване на семинара.

19.00 – ВЕЧЕРЯ

20 септември – Отпътуване на участниците