ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, ШУМЕН, ПАРК ХОТЕЛ КЬОШКОВЕ, 5 – 7 АПРИЛ 2024

Published by Public Policy Institute on

                                       

ФотографАдриан Попов

Институтът за Публична Политика, със съдействието на Фондация Ханс Зайдел и РУО-Шумен, организира и проведе обучение на учители по гражданско образование от град Шумен по програмата си “Европейско Гражданско Образование”

5 април

17.00Пристигане и настаняване на лекторите

6 април

8. 30  – 9. 00 – Регистрация на участниците

9. 00 – Откриване на обучителния семинар

          – Д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика

          – Г-жа Албена Тодоринова – Началник на РУО Шумен

9. 30 – 11. 00 –  Коста Костов, държавен експерт в МОН – „Гражданското и патриотичното образование в условия на криза“ – лекция и дискусия

11. 00 – 11. 30 – Кафе пауза

11. 30 – 13. 00  – Проф. д-р Христо Тодоров, Нов Български Университет – „Разделение на властите“  – лекция и дискусия

13. 00 – 14. 00 – Обяд

14. 00 – 15. 30 – Проф. д-р Пламен Макариев, СУ „Св. Климент Охридски“- „Гражданско общество и гражданско действие“ –  лекция и дискусия 

15. 30 – 16. 00 – Кафе пауза

16. 00 –  17.30 – д-р Анета Тушева, Институт за Публична Политика – „Възможности за гражданско участие на учениците на местно ниво“ – лекция и дискусия

7 април

9.00 – 10.30 – Доц. д-р Здравко Попов, Институт за Публична Политика – „Европеизмът, проектът Европейски Съюз и гражданите на Европа“ – лекция и дискусия

10.30 – 11.00 – Кафе пауза

11. 00 – 12. 30 – Проф. д-р Сергей Герджиков, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Дебати по граждански казуси“ – лекция и дискусия

12.30 – 13. 30 – Обяд

13. 30 – 15. 00 – Проф. д-р Петя Кабакчиева, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – „Идентичностите“ – лекция и дискусия

15. 00 – 15. 30 – Кафе пауза

15. 30 – 17. 00 – Д-р Николай Ценков, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – „Човек, техника, общество“ – лекция и дискусия

17. 00 – Връчване на сертификати. Закриване на обучителната програма

17. 30 – Отпътуване на лекторите за София

ФотографАдриан Попов