ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, ПАМПОРОВО, КАМЕЛИЯ АПАРТ ХОТЕЛ, 14-18 ОКТОМВРИ 2021

Published by Public Policy Institute on

Институтът за Публична Политика, със съдействието на Фондация Ханс Зайдел, РУО-Кърджали и РУО-Смолян, организира и проведе обучение по програмата си “Европейско Гражданско Образование” на учители по гражданско образование от Кърджали-град и област и Смолян-град и област в курортния комплекс Пампорово.

14 ОКТОМВРИ

17. 30 – Пристигане и настаняване на участниците

19. 30  – Вечеря

15 ОКТОМВРИ

8. 30 – 9. 00 – Регистрация на участниците

9. 00 – 9. 30 – Откриване на обучителния семинар

          – доц. д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика

          – г-жа Демитра Мирянова, Началник РУО Кърджали

9.30 – 11. 00 – доц. д-р Здравко Попов, Институт за Публична Политика – „Гражданското образование в геометрията на Модерността“ – лекция и дискусия

11.00 – 11. 30 – Кафе пауза

11.30 – 13. 00 – проф. д-р Богдан Мирчев, СУ „Св. Кл. Охридски“ – „Бюргерската ценностна система и социална активност – исторически контекст на идеите за гражданско образование – лекция и дискусия

13. 00 – 14.00 – Обяд

14. 00 – 15. 30 – доц. д-р Ясен Захариев, Нов Български Университет – „Упражнения по гражданско образование с Конституцията на Република България“ – лекция и дискусия

15. 30 – 16.00 – Кафе пауза

16. 00 – 17. 30 – проф. д-р Веселин Поповски, Институт за Публична Политика – „Климатичните промени като глобално предизвикателство“ – лекция и дискусия

19. 30 ч. – Вечеря

16 ОКТОМВРИ

9. 00 – 10. 30 –  проф. д-р Христо Тодоров, Нов Български Университет – „Местни, национални и европейски институции“– лекция и дискусия

10. 30 – 11. 00 – Кафе пауза

11. 00 – 12. 30 – проф. д-р Петя Кабакчиева, СУ „Св. Кл. Охридски“ – „Идентичности: местна, етническа, регионална, национална, европейска“ – лекция и дискусия

12. 30 – 13. 30 – Обяд

13. 30 – 15. 00 – доц. д-р Симеон Василев, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Медийна реалност и гражданско общество“ – лекция и дискусия

15. 00 – 15. 30 – Кафе пауза

15. 30 – 17. 00 – проф. д-р Сергей Герджиков, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Дебати по граждански казуси“ – лекция и дискусия

17. 00 – Връчване на сертификати. Закриване на обучителния семинар.

18. 00 – Отпътуване на участниците

16 ОКТОМВРИ

17. 30 – Пристигане и настаняване на участниците

19. 30  – Вечеря

17 ОКТОМВРИ

8. 30 – 9. 00 – Регистрация на участниците

9. 00 – 9. 30 – Откриване на обучителния семинар

          –  Доц. д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика

          –  Г-жа Мая Стоилкова – експерт на РУО Смолян

9.30 – 11. 00 – доц. д-р Здравко Попов, Институт за Публична Политика – „Гражданското образование в геометрията на Модерността“ – лекция и дискусия

11.00 – 11. 30 – Кафе пауза

11.30 – 13. 00  – доц. д-р Симеон Василев, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Медийна реалност и гражданско общество“ – лекция и дискусия

13. 00 – 14.00 – Обяд

14. 00 – 15. 30 – проф. д-р Христо Тодоров, Нов Български Университет – „Местни, национални и европейски институции“ – лекция и дискусия

15. 30 – 16.00 – Кафе пауза

16. 00 – 17. 30 –  проф. д-р Сергей Герджиков, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Дебати по граждански казуси“ – лекция и дискусия

19. 30 ч. – Вечеря

18 ОКТОМВРИ

9. 00 – 10. 30 –  проф. д-р Богдан Мирчев СУ „Св. Кл. Охридски“ – „Бюргерската ценностна система и социална активност – исторически контекст на идеите за гражданско образование – лекция и дискусия

10. 30 – 11. 00 – Кафе пауза

11. 00 – 12. 30 – проф. д-р Веселин Поповски, Институт за Публична Политика – „Климатичните промени като глобално предизвикателство“ – лекция и дискусия

12. 30 – 13. 30 – Обяд

13. 30 – 15. 00 –  – проф. д-р Петя Кабакчиева, СУ „Св. Кл. Охридски“  – „Идентичности: местна, етническа, регионална, национална, европейска“ – лекция и дискусия

15. 00 – 15. 30 – Кафе пауза

15. 30 – 17. 00 – доц. д-р Ясен Захариев, Нов Български Университет – „Упражнения по гражданско образование с Конституцията на Република България“ – лекция и дискусия

17. 00 – Връчване на сертификати. Закриване на обучителния семинар.

18. 00 – Отпътуване на участниците