Конференция на Държавната Агенция за Закрила на Детето и Института за Публична Политика „ДЕТЕТО – НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ“ – 29 януари 2016 г.

Published by Public Policy Institute on

В работата на конференцията се включиха вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, омбудсманът – Мая Манолова, кметът на София – Йорданка Фандъкова, представителят на УНИЦЕФ за България – г-жа Мария Хесус Конде, зам.-министри, представители на различни институции и НПО. Модератор на конференцията беше доц. д-р Здравко Попов, президент на Института за Публична Политика.

Пленарните доклади  – „15 години ДАЗД – развитие на системата за закрила“, изнесен от Ева Жечева – председател на ДАЗД;  Мисията на УНИЦЕФ в България, представен от Мария Конде, „Визията на МЗ за гарантиране на достъп до качествено здравеопазване на децата в България“ – представен от зам.-министър Шарков, „Развитието на системата за детско правосъдие и предизвикателствата пред нея“, представен от зам.-министър Вергиния Мичева, „Правата на детето в България след приемането на ЗЗД“, представен от доц.д-р Велина Тодорова, „Развитие на системата за закрила на детето през погледа на гражданските организации, работещи с деца и семейства“, представен от Георги Богданов от НМД, „Новите предизвикателства и кризата на модерното семейство“, представен от Весела Банова, „Гласът на децата“, представен от Йоана Захариева – зам.-председател на Съвета на децата – показаха практиките, идеите за развитие и предизвикателствата пред системата за закрила на детето в България. С доклад на тема „Деинституционализацията – процес на непрекъснато учене и рефлексия върху опита“ се включи и г-жа Валентина Симеонова – член на екипа на Ноу – хау центъра.

 Конференцията приключи с връчване на награди от председателя на ДАЗД на хора и институции с принос в развитието на системата за закрила на детето. Сред наградените беше и доц. д-р Здравко Попов, президент на Института за Публична Политика, дългогодишен председател на УНИЦЕФ-България и член на първия състав на Националния Съвет на ДАЗД.

On January 29, 2016 in Sofia, the State Agency for Child Protection and the Public Policy Institute Foundation organized and carried out Conference under the heading “The Child – National Priority”. This event was dedicated to the 15th  Anniversary of the State Agency. The high officials of the Presidency, Parliament, Ministries, representatives of the municipalities, international, academic and civic organisations took part in the forum.

The participants discussed the problems of the child rights and protection systems; a change of the legislation; the governmental policies and the role of the institutions; public attitudes and the contribution of the nongovernmental organisations; child in jeopardy; collaboration of the children in the decision-making process for shaping of the child policies; implementation of the international norms and standarts.

In the closing part of the Conference the Chairperson of the State Agency for Child Protection awarded honorary diplomas to personaliies with the contributions to the child policies.

Categories: PUBLIC EVENTS