СЕМИНАР „Медийна комуникация и европейски политики“ – ПРОДЖЕКТ ЛАБ, СОФИЯ, 22 АПРИЛ 2024

Published by Public Policy Institute on

Фотограф : Адриан Попов

Институтът за Публична Политика, със съдействието на Фондация Фридрих Еберт, проведе семинар по програмата си “Медийна и Комуникационна Политика”, за представители на журналистическата общност от София.

22 АПРИЛ

9. 00 – 9. 30 – Регистрация на участниците

9. 30 – Откриване на семинара

          – Доц. д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика

          – Г-жа Калина Дренска – Проектен координатор на Фондация Фридрих    

            Еберт – Бюро България

10. 00 – 11. 00 – Проф. д-р Симеон Василев, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация – „Журналистика и международна комуникация“ – лекция и дискусия

11.00 – Кафе пауза

11.30 – 12.30 – Проф. д-р Иванка Мавродиева, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет – „Подкастите в българската медийна среда: жанрови, комуникативни и бизнес особености“ – лекция и дискусия

12.30 – 13.30 – Обяд

13.30 – 14.30 – Проф. д-р Валерий Тодоров, Председател на Фондация „Комуникации и култура“ – „Журналистика, пост-истина и политическа коректност“ – лекция и дискусия

14.30 – 15.30 – Кафе пауза

15. 30 – 16. 30 – Доц. д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика –„Публични политики на ЕС и гражданите на Европа“ – лекция и дискусия

16.30 – 17.00 – Дискусия по общата тема и закриване на семинара.

                                            Фотограф : Адриан Попов