СЕМИНАР “Социална комуникация и гражданско общество”, ХОТЕЛ ПРЕМИЕР, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2 ЮНИ 2023

Published by Public Policy Institute on

Институтът за Публична Политика, със съдействието на Фондация Фридрих Еберт, проведе обучителен семинар по програмата си “Медийна и Комуникационна Политика”, за младежи от 18 до 30-годишна възраст от различни среди на град Велико Търново – академични, общински, военни, медийни.

ПРОГРАМА

2 ЮНИ

8. 30 – 9. 00 – Регистрация на участниците

9. 00 – Откриване на обучителния семинар

          – Доц. д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика

          – Г-жа Калина Дренска – Проектен координатор на Фондация Фридрих     

            Еберт Бюро България

9. 30 – 11. 00 – Доц. д-р Симеон Василев, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация, Ръководител на Програма „Медийна и комуникационна политика“ на Института за Публична Политика – „Процеси на трансформация и комуникативен процес. Медийна логика на социална и политическа комуникация“ – лекция и дискусия

11.00 – Кафе пауза

11.30 – 13.00 – Маг. Светослав Мишев, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – „Медийно право в България – законодателство, принципи и органи на медийното право“ – лекция и дискусия

13.00 – 14.00 – Обяд

14. 00 – 15. 30 – Доц. д-р Здравко Попов, Институт за Публична Политика –„Гражданското общество като измерение на Европейската Модерност“ – лекция и дискусия

15.30 – 16.00 – Кафе пауза

16.00 – 17.00 – Дискусия по темата на семинара и закриване на обучението.