Изследвания

Институтът за Публична Политика организира и провежда изследвания и анализи в различни сфери на обществения, икономически и културен живот.

Прочети още

Обучение

Институтът за Публична Политика организира модулно обучение по водещи политики в съвременния свят.

Прочети още

Позиции

Вижданията на членове на Института за Публична Политика по различни актуални въпроси.

Прочети още

Институтът за Публична Политика е създаден през 2012 година по проект на неговия основател Здравко Попов. Институтът е със статут на частна, неправителствена и нестопанска фондация и е регистриран по закона за юридическите лица с нестопанска цел. Ръководи се от Президент и Управителен съвет. Органи на Института са Настоятелство и Международен Консултативен Съвет. Всички функции и правомощията са описани в Учредителния договор на Института.

Събития


Конференция "Кои ценности ни обединяват днес"

На 11 и 12 март 2016 година в София, българската фондация Институт за Публична Политика и швейцарската асоциация Женевски Духовен Апел организираха и проведоха международна конференция под патронажа на ЮНЕСКО „Кои ценности ни обединяват днес?“. Конференцията събра духовни лидери, интелектуалци, политици, общественици, дипломати от Европа, Азия, Африка, Америка, представители на различни култури, обществени системи, религии, идеологии, исторически традиции. Целта на конференцията беше да предостави на участниците възможността в един откровен разговор да се осмислят и дискутират въпросите и темите за ценностите в съвременния свят: кои ценности ни обединяват и кои ни разделят; ценности или само материални интереси определят човешкото поведение днес; могат ли споделените ценности да разрешат кризите на настоящия живот – икономически, финансови, екологични, политически, военни, хуманитарни; допринасят ли за разбирането, защитата и разпространението на ценностите институциите на образованието, културата и медиите; каква е ролята на религиите за утвърждаване на мира и развитието.

Конференцията очерта своеобразен дневен ред и харта на ценностите в 21 век, а организаторите и участниците се консолидираха около идеята за превръщането й в постоянен и редовен форум за обсъждане на ценностите в глобалния свят.