Глобални предизвикателства

Институтът за Публична Политика организира и провежда изследвания и анализи в различни сфери на обществения, икономически и културен живот.

Прочети още

Изследвания

Институтът за Публична Политика организира и провежда изследвания и анализи в различни сфери на обществения, икономически и културен живот.

Прочети още

Обучение

Институтът за Публична Политика организира модулно обучение по водещи политики в съвременния свят.

Прочети още

Позиции

Вижданията на членове на Института за Публична Политика по различни актуални въпроси.

Прочети още

Институтът за Публична Политика е създаден през 2012 година по проект на неговия основател Здравко Попов. Институтът е със статут на частна, неправителствена и нестопанска фондация и е регистриран по закона за юридическите лица с нестопанска цел. Ръководи се от Президент и Управителен съвет. Органи на Института са Настоятелство и Международен Консултативен Съвет. Всички функции и правомощията са описани в Учредителния договор на Института.

Събития


Проект "Европа на ценностите и младежта"

Институт за публична политика вижда този проект, реализиран с помощта на Еразъм+, като начален етап от дългосрочен процес за развитието на младежки структури, които да разпространяват активното отношение към ценностите в политиката, икономиката и културата, да помагат за разбирането на значението им за реализацията на младите хора и активно да работят за формиране европейските политики основани на европейските ценности.

Проектът включва провеждането на пет двудневни срещи-дискусии в различни градове на България на следните дати:

Бургас
18-19 ноември 2016

Велико Търново
11-12 януари 2017

Пловдив
15-16 март 2017

Благоевград
19-20 април 2017

София
1-2 юни 2017

Всяка среща-дискусия ще запознава участниците с теоретичните основи на политическия процес като израз на различни видове обществени ценности. Ще бъдат обсъждани практическите инструменти за реализацията на политики, основани на ценности. Важен фокус ще бъде организирането на дебати между участниците върху важни за съвремието ни ценностни възгледи.


Конференция "Кои ценности ни обединяват днес"

На 11 и 12 март 2016 година в София, българската фондация Институт за Публична Политика и швейцарската асоциация Женевски Духовен Апел организираха и проведоха международна конференция под патронажа на ЮНЕСКО „Кои ценности ни обединяват днес?“. Конференцията събра духовни лидери, интелектуалци, политици, общественици, дипломати от Европа, Азия, Африка, Америка, представители на различни култури, обществени системи, религии, идеологии, исторически традиции. Целта на конференцията беше да предостави на участниците възможността в един откровен разговор да се осмислят и дискутират въпросите и темите за ценностите в съвременния свят: кои ценности ни обединяват и кои ни разделят; ценности или само материални интереси определят човешкото поведение днес; могат ли споделените ценности да разрешат кризите на настоящия живот – икономически, финансови, екологични, политически, военни, хуманитарни; допринасят ли за разбирането, защитата и разпространението на ценностите институциите на образованието, културата и медиите; каква е ролята на религиите за утвърждаване на мира и развитието.

Конференцията очерта своеобразен дневен ред и харта на ценностите в 21 век, а организаторите и участниците се консолидираха около идеята за превръщането й в постоянен и редовен форум за обсъждане на ценностите в глобалния свят.