Глобални предизвикателства

Институтът за Публична Политика организира и провежда изследвания и анализи в различни сфери на обществения, икономически и културен живот.
Прочети още

Изследвания

Институтът за Публична Политика организира и провежда изследвания и анализи в различни сфери на обществения, икономически и културен живот.
Прочети още

Обучение

Институтът за Публична Политика организира модулно обучение по водещи политики в съвременния свят.
Прочети още

Позиции

Вижданията на членове на Института за Публична Политика по различни актуални въпроси.
Прочети още

Институтът за Публична Политика е създаден през 2012 година по проект на неговия основател Здравко Попов. Институтът е със статут на частна, неправителствена и нестопанска фондация и е регистриран по закона за юридическите лица с нестопанска цел. Ръководи се от Президент и Управителен съвет. Органи на Института са Настоятелство и Международен Консултативен Съвет. Всички функции и правомощията са описани в Учредителния договор на Института.

Събития


Конференция за Българското Ротационно Председателство на Съвета на Европейския съюз

Институтът за Публична Политика и Фондация Ханс Зайдел организират конференция за Българското Ротационно Председателство на Съвета на Европейския съюз. Целта на конференцията е да се оцени подготовката на българската държавна администрация, да се дискутират приоритетните политики на Председателството и да се прогнозират резултатите от него. В работата на конференцията ще участват: министъра на Българското Председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова, заместник-министри на МВнР, МВР, директорите на Института за Публична Администрация и на Дипломатическия институт, Представителството на Европейската Комисия в София, експерти. Поканени са чуждестранни дипломати, български депутати, представители на медийни и академични общности, граждански организации.

Конференцията ще се проведе на 17 ноември 2017 година в Гранд Хотел София.

 

Семинар „Ролята на гражданското образование за развитието на демокрацията“

Институтът за Публична Политика и Фондация Ханс Зайдел организираха и проведоха семинар на тема „Ролята на гражданското образование за развитието на демокрацията“, град Несебър, 26 – 29 септември 2017 г.

 

Проект "Европа на ценностите и младежта"

Институт за публична политика изпълни този проект, реализиран с помощта на Еразъм+, като начален етап от дългосрочен процес за развитието на младежки структури, които да разпространяват активното отношение към ценностите в политиката, икономиката и културата, да помагат за разбирането на значението им за реализацията на младите хора и активно да работят за формиране европейските политики основани на европейските ценности.

За повече информация разгледайте сайта на проекта тук.

 

Конференция "Кои ценности ни обединяват днес"

На 11 и 12 март 2016 година в София, българската фондация Институт за Публична Политика и швейцарската асоциация Женевски Духовен Апел организираха и проведоха международна конференция под патронажа на ЮНЕСКО „Кои ценности ни обединяват днес?“. Конференцията събра духовни лидери, интелектуалци, политици, общественици, дипломати от Европа, Азия, Африка, Америка, представители на различни култури, обществени системи, религии, идеологии, исторически традиции. Целта на конференцията беше да предостави на участниците възможността в един откровен разговор да се осмислят и дискутират въпросите и темите за ценностите в съвременния свят: кои ценности ни обединяват и кои ни разделят; ценности или само материални интереси определят човешкото поведение днес; могат ли споделените ценности да разрешат кризите на настоящия живот – икономически, финансови, екологични, политически, военни, хуманитарни; допринасят ли за разбирането, защитата и разпространението на ценностите институциите на образованието, културата и медиите; каква е ролята на религиите за утвърждаване на мира и развитието.

Конференцията очерта своеобразен дневен ред и харта на ценностите в 21 век, а организаторите и участниците се консолидираха около идеята за превръщането й в постоянен и редовен форум за обсъждане на ценностите в глобалния свят.