PUBLIC POLICY TRAINING PROGRAM, КОМПЛЕКС СОЛ НЕСЕБЪР РИЗОРТ , 30 МАЙ – 2 ЮНИ 2021

Published by Public Policy Institute on

                   ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИИ В УСЛОВИЯ НА КРИЗА

Институтът за Публична Политика, със съдействието на Фондация Ханс Зайдел и Института за Публична администрация към Министерски Съвет, организира и проведе обучение в Несебър по програмата си Public Policy Training (“Обучение по публични политики”) за служители от държавната администрация на Република България.

30 МАЙ

18. 00  Пристигане и настаняване

19. 30  Вечеря

31 МАЙ

8. 30 – 9. 00 – Регистрация на участниците

9. 00 – 9. 30 – Откриване на програмата

 – Доц. д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика

9. 30 – 11. 00 – Проф. д-р Денчо Георгиев, Свободен Университет Брюксел – „Финансирането на политиките на ЕС и предизвикателствата пред основополагащите цели и ценности на ЕС в условията на криза“ – лекция и дискусия

11. 00 – 11. 30 – Кафе пауза

11.30 –  13. 00 – Доц. д-р Татяна Томова, Катедра Публична Администрация, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Какво ни „каза“ световната пандемия за процеса на публичните политики в България?“ – лекция и дискусия

13. 00 – 14.00 – Обяд

14. 00 – 15. 30 – Антон Вълков, Управител на Open Space Collective – „Практики за колаборативни иновации в условия на несигурност и непредвидимост“, част 1 – лекция и дискусия

15. 30 – 16. 00 – Кафе пауза

16. 00 – 17. 30 – Антон Вълков, Управител на Open Space Collective – „Практики за колаборативни иновации в условия на несигурност и непредвидимост“, част 2 – практическо упражнение

19. 30 – Вечеря

1 юни

9. 00 – 10. 30 – Д-р Спас Спасков, Управител на лечебни центрове, Директор на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ (2000-2007) – „Здравеопазването в условия на криза“ – лекция и дискусия

10. 30 – 11. 00 – Кафе пауза

11. 00 – 12. 30 – Христо Кутиев, Институт за държавата и правото на БАН – „Европейски политики за сигурност в извънредна обстановка – предвидими и непредвидими хипотези“ – лекция и дискусия

12. 30 – 13. 30 – Обяд

13. 30 – 15. 00 – Иван Хиновски, Президент на Български Енергиен и Минен Форум – „Кризисен мениджмънт в енергетиката 2021“/ „Ядрена сигурност и енергийна сигурност“ – лекции и дискусия

15. 00 – 15. 30 – Кафе пауза

15. 30 – 17. 00  – Проф. д-р Татяна Хубенова, Институт за икономически изследвания на БАН – „Планът за възстановяване и устойчивост: цели, роля и нови функции в икономическото управление на ЕС за трансформация към климатично неутрална икономика“ – лекция и дискусия

17. 00 –  20. 00 – Културна програма

20. 30 – Организирана вечеря

2 юни

9. 00 – 10. 30 – Ангел Петров, лектор на Института за Публична Администрация – „Изграждане на административен капацитет за изпълнение на приоритетите на публичните политики в условия на криза“ – лекция и дискусия

10. 30 – 11. 00 – Връчване на сертификати. Закриване на програмата. 

12. 00 – 12. 50 – Обяд           

13. 00 – Отпътуване за София