PUBLIC POLICY TRAINING PROGRAM – ОБУЧЕНИЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ Банкя 1–2/ 8-9 Август 2019 Хотел Банкя Палас

Published by Public Policy Institute on

Институтът за Публична Политика, по заявка на Министерството на земеделието и горите, организира и проведе обучение по стратегическо планиране на две групи служители на ръководни длъжности в Министерството

ПРОГРАМА

1 август

09.00- 09.15 Регистрация на участниците

09.15 – 09.30 Откриване на обучителната програма – Снежана Благоева (МЗХГ)

09.30 – 10.30 – Що е стратегическо планиране? – доц. д-р Здравко Попов (Институт за Публична Политика)

10.30 – 10.45 – Кафе пауза

10.45 – 11.45 – Глобални предизвикателства пред земеделието –  д-р Мариана Тодорова (БАН)

11.45 – 12.45 – Новите технологии в земеделието – д-р Мариана Тодорова (БАН)

13.00 – 14.00 – ОБЯД

14.00 – 15.15 – Визия, стратегически цели и стратегически приоритети – проф. д-р Иван Станков (Тракийски университет)

15.15 – 15.30 – Кафе пауза

15.30 – 16.30 – Типове анализи и методология за идентифициране на потребности – Божидар Иванов (Институт за селскостопанска икономика)

16.30 -17.00 – Дискусия

2 АВГУСТ

09.00 – 10.00 – Система за мониторинг и оценка – доц. д-р Татяна Томова (СУ „Св. Климент Охридски“)

10.00 – 10.15 –  Кафе пауза

10.15 – 11.15 – Роля на индикаторите за въздействие, за резултат и за продукт. Методи за определяне на стойностите на индикаторите –  доц. д-р Татяна Томова (СУ „Св. Климент Охридски“)

11.15 – 12.30 – Управление на изпълнението на стратегически планове и документи – Ангел Петров (МТСП)

12-30 – 13.00 – Дискусия

13.00 – 14.00 – ОБЯД

14.00 – 17.00 – СИМУЛАЦИОННО УПРАЖНЕНИЕ – Божидар Иванов

ПРОГРАМА

8 август

09.00- 09.15 Регистрация на участниците

09.15 – 10.15 – Що е стратегическо планиране? – доц. д-р Здравко Попов (Институт за Публична Политика)

10.15 – 10.30 – Дискусия

10.30 – 10.45 – Кафе пауза

10.45 – 11.30 – Визия, стратегически цели и стратегически приоритети – доц. д-р Здравко Попов (Институт за Публична Политика)

11.30 – 11.45 – Дискусия

11.45– 13.00 – Европейският модел CAF  в процеса на стратегическото планиране– Мими Йотова (Институт за Публична Администрация)

 13.00 – 14.00 – ОБЯД

14.00 – 15.00 – Глобални предизвикателства пред земеделието –  д-р Мариана Тодорова (БАН)

15.00 – 15.15 – Дискусия

15.15 – 15.30 – Кафе пауза

15.30 – 16.30 – Нови технологии в земеделието – д-р Мариана Тодорова (БАН)

16.30 -17.00 – Дискусия

9 АВГУСТ

09.00 – 10.00 – Система за мониторинг и оценка – доц. д-р Татяна Томова (СУ „Св. Климент Охридски“)

10.00 – 11.00 – Роля на индикаторите за въздействие, за резултат и за продукт. Методи за определяне на стойностите на индикаторите –  доц. д-р Татяна Томова (СУ „Св. Климент Охридски“)

11.00 – 11.15 –  Дискусия

11.15 – 11.30 – Кафе пауза

11.30 – 12.45 – Управление на изпълнението на стратегически планове и документи – Ангел Петров (МТСП)

12-45 – 13.00 – Дискусия

13.00 – 14.00 – ОБЯД

14.00 – 16.30 – ТЕСТ И СИМУЛАЦИОННО УПРАЖНЕНИЕ