PUBLIC POLICY TRAINING PROGRAM „Предизвикателства пред публичната администрация“, НЕСЕБЪР, СОЛ НЕСЕБЪР РИЗОРТ, 16-19 СЕПТЕМВРИ 2019

Published by Public Policy Institute on

Институтът за Публична Политика, със съдействието на Фондация Ханс Зайдел и Института за Публична администрация към Министерски Съвет, организира и проведе обучение в Несебър по програмата си Public Policy Training (“Обучение по публични политики”) за служители от държавната администрация на Република България.

16 септември

10.00 – Отпътуване на участниците от София

16.00 – Пристигане и настаняване на участниците

20.00 – Неформална вечеря

17 септември    

 09.00- 09.30  Регистрация на участниците

 09.30 – 10.00  Откриване:

– д-р Здравко Попов – президент на Института за Публична Политика

– д-р Клаус Физингер – директор за Югоизточна Европа на Фондация Ханс Зайдел

– г-н Николай Димитров – кмет на община Несебър – приветствие

10.00 – ПЪРВА ОБУЧИТЕЛНА СЕСИЯ:

10.00 – 11.15 – проф. д-р Богдан Мирчев – „Федерализъм и държавност в Германия“ (лекция и дискусия)

11.15 – 11.45 Кафе пауза

11.45 – 13.00 – Димитър Гърдев  – „Европейският геополитически проект“ (лекция и дискусия)

13.00 – 14.00  ОБЯД

14.00 – 15.15 – доц. д-р Здравко Попов – „Умеем ли да преговаряме?“ (лекция и дискусия)

15.15 – 15.30 – Кафе пауза

15.30 – 16.30 –  д-р Симеон Василев – Медии и институционални връзки и политики (лекция и дискусия)

16.30 – 18.00 – Симулационно упражнение: комуникативни умения и компетентности

20.00 – ВЕЧЕРЯ

18 септември – ВТОРА ОБУЧИТЕЛНА СЕСИЯ

09.00 – 10.15 – доц. д-р Татяна Томова – „Публичните политики: добро управление вместо бюрократичен подход“ (лекция и дискусия)

10.15 – 11.30 – доц. д-р Тодор Ялъмов – „Публична администрация, информационни технологии и гражданско участие“ (лекция и дискусия)

11.30 – 11.45 – Кафе пауза

11.45 – 13.00 – д-р Гергана Радойкова –  „Демократичната отчетност на институциите на ЕС като ключов фактор за формиране на успешни политики (лекция и дискусия)

13.00 – 14.00 – ОБЯД

14.00 – 15.15 – Ангел Петров –  Предизвикателства пред стратегическото и оперативното управление в публичния сектор (лекция и дискусия)

15.15 – 15.45 – Връчване на сертификати на участниците и закриване на обучителната програма

15.45 – 16.00 – Кафе пауза

16.00 – 19.00 – Културна програма за участниците                                                      

20.00 – ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ

19 септември

10.00 – Отпътуване на участниците от Несебър