ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, БОРОВЕЦ, ХОТЕЛ РИЛА, 13-17 ЮЛИ 2021

Published by Public Policy Institute on

Институтът за Публична Политика, със съдействието на Фондация Ханс Зайдел, РУО-Благоевград и РУО-Перник, организира и проведе обучение по програмата си “Европейско Гражданско Образование” в Боровец за учители по гражданско образование от Благоевград-град и област, Перник-град и област, и София-град.

ПРОГРАМА

13 ЮЛИ

17. 30 – 18. 00 – Пристигане и настаняване на участниците

19. 30  – Вечеря

14 ЮЛИ

8. 30 – 9. 00 – Регистрация на участниците

9. 00 – 9. 30 – Откриване на обучителния семинар

          – Доц. д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика

          – Ивайло Златанов, началник на РУО Благоевград

9.30 – 11. 00 – доц. д-р Здравко Попов, Институт за Публична Политика – „Гражданското образование в геометрията на Модерността“ – лекция и дискусия

11.00 – 11. 30 – Кафе пауза

11.30 – 13. 00 – проф. д-р Богдан Мирчев, СУ „Св. Кл. Охридски“ – „Принципи и цели на гражданското образование с оглед на германския модел „Politische Bildung“ – лекция и дискусия

13. 00 – 14.00 – Обяд

14. 00 – 15. 30 – Коста Костов, главен експерт в МОН – „Гражданското образование и правата на детето“ – лекция и дискусия

15. 30 – 16.00 – Кафе пауза

16. 00 – 17. 30 – проф. д-р Христо Тодоров, Нов Български Университет – „Разделение на властите“ – лекция и дискусия

19. 00 ч. – Вечеря

15 ЮЛИ

9. 00 – 10. 30 – доц. д-р Иван Колев, СУ “Св. Климент Охридски“ – „Гражданското благоразумие като добродетел“ – лекция и дискусия

10. 30 – 11. 00 – Кафе пауза

11. 00 – 12. 30 – проф. д-р Сергей Герджиков, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Дебати по граждански казуси“ – лекция и дискусия

12. 30 – 13. 30 – Обяд

13. 30 – 15. 00 – проф. д-р Борис Манов, ЮЗУ “ Неофит Рилски“ –  „Постмодерното гражданство“– лекция и дискусия

15. 00 – 16. 30 – Кирил Славчев, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – „Проектната дейност в часовете по гражданско образование“ – лекция и дискусия

16. 30 – 17. 00 – Сийка Джанева, 126-то ОУ „Петко Ю. Тодоров“ – „Хуманизмът – първи стъпки в гражданското образование“ – споделяне на опит

17. 00 – Връчване на сертификати. Закриване на обучителния семинар.

18. 00 – Отпътуване на участниците

15 ЮЛИ

17. 30 – 18. 00 – Пристигане и настаняване на участниците

19. 30  – Вечеря

16 ЮЛИ

8. 30 – 9. 00 – Регистрация на участниците

9. 00 – 9. 30 – Откриване на обучителния семинар

          – Доц. д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика

          – Ваня Коконова, началник на РУО Перник

9.30 – 11. 00 – доц. д-р Здравко Попов, Институт за Публична Политика – „Гражданското образование в геометрията на Модерността“ – лекция и дискусия

11.00 – 11. 30 – Кафе пауза

11.30 – 13. 00 – проф. д-р Богдан Мирчев, СУ „Св. Кл. Охридски“ – „Принципи и цели на гражданското образование с оглед на германския модел „Politische Bildung“ – лекция и дискусия

13. 00 – 14.00 – Обяд

14. 00 – 15. 30 – Коста Костов, главен експерт в МОН – „Гражданското образование и правата на детето“ – лекция и дискусия

15. 30 – 16.00 – Кафе пауза

16. 00 – 17. 30 – Луиза Славкова, Фондация Софийска Платформа – „Гражданско общество и ролята на гражданското участие“ – лекция и дискусия

19. 00 ч. – Вечеря

17 ЮЛИ

9. 00 – 10. 30 – доц. д-р Иван Колев, СУ “Св. Климент Охридски“ – „Гражданското благоразумие като добродетел“ – лекция и дискусия

10. 30 – 11. 00 – Кафе пауза

11. 00 – 12. 30 – проф. д-р Сергей Герджиков, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Дебати по граждански казуси“ – лекция и дискусия

12. 30 – 13. 30 – Обяд

13. 30 – 15. 00 – проф. д-р Борис Манов, ЮЗУ “ Неофит Рилски“ –  „Постмодерното гражданство“– лекция и дискусия

15. 00 – 16. 30 – Кирил Славчев, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – „Проектната дейност в часовете по гражданско образование“ – лекция и дискусия

16. 30 – 17. 00 – Сийка Джанева, 126-то ОУ „Петко Ю. Тодоров“ – „Хуманизмът – първи стъпки в гражданското образование“ – споделяне на опит

17. 00 – Връчване на сертификати. Закриване на обучителния семинар.

18. 00 – Отпътуване на участниците