ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, ВРАЦА, МЛАДЕЖКИ ДОМ, 13 – 15 МАЙ 2024

Published by Public Policy Institute on

ФотографАдриан Попов

Институтът за Публична Политика, със съдействието на Фондация Ханс Зайдел и РУО-Враца, организира и проведе обучение на учители по гражданско образование от Враца (град и област) по програмата си “Европейско Гражданско Образование”

                                                    ПРОГРАМА

                        

13 МАЙ

15.30Пристигане и настаняване на лекторите (Хотел Лева)

14 МАЙ

8. 30  – 9. 00 – Регистрация на участниците

9. 00 – Откриване на обучителния семинар

          – Д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика

          – Д-р Емилия Лазарова – Заместник-министър на МОН

          – Г-н Александър Владимиров  – Зам.-кмет на община Враца

          – Г-жа  Лорета Колева – Началник на РУО Враца

9. 30 – 11. 00 –  Коста Костов, държавен експерт в МОН – „Гражданското и патриотичното образование в условия на криза“ – лекция и дискусия

11. 00 – 11. 30 – Кафе пауза

11. 30 – 13. 00  – Гл. ас. д-р Евелина Варджийска, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – „ Казусът като интерактивна техника за култивиране на граждански компетентности“ – лекция и дискусия

13. 00 – 14. 00 – Обяд

14. 00 – 15. 30 – Д-р Николай Ценков, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – „Изкуствен интелект и гражданско образование“ – лекция и дискусия

15. 30 – 16. 00 – Кафе пауза

16. 00 –  17.30 – Проф. д-р Петя Кабакчиева, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – „Идентичностите“ – лекция и дискусия

15 МАЙ

9.00 – Д-р Клаус Физингер – Директор на Фондация Ханс Зайдел за Югоизточна Европа – приветствие към участниците на семинара

9.15 – 10.30 – Доц. д-р Здравко Попов, Институт за Публична Политика – „Европеизмът, проектът Европейски Съюз и гражданите на Европа“ – лекция и дискусия

10.30 – 11.00 – Кафе пауза

11. 00 – 12. 30 – Проф. д-р Пламен Макариев, Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – „Гражданско общество и гражданско участие“ – лекция и дискусия

12.30 – 13. 30 – Обяд

13. 30 – 15. 00 – д-р Анета Тушева, Институт за Публична Политика – „Възможности за гражданско участие на учениците на местно ниво“ – лекция и дискусия

15. 00 – 15. 30 – Кафе пауза

15. 30 – 17. 00 – Проф. д-р Христо Тодоров, Нов Български Университет – „Разделение на властите“  – лекция и дискусия 

17. 00 – Връчване на сертификати. Закриване на обучителната програма

17. 30 – Отпътуване на лекторите за София

ФотографАдриан Попов