ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, КОМПЛЕКС СОЛ НЕСЕБЪР РИЗОРТ, 2 – 6 ЮНИ 2021

Published by Public Policy Institute on

Институтът за Публична Политика, със съдействието на Фондация Ханс Зайдел и РУО-Бургас, проведе обучение по програмата си “Европейско Гражданско Образование” за учители по гражданско образование от Бургас-град и Бургас-област в гр. Несебър.

ПРОГРАМА

2 Юни

17. 00 – Пристигане и настаняване на участниците

19. 30 – Вечеря

3 Юни

9. 00 – 9. 30 – Регистрация на участниците

9. 30 – 10. 00  – Откриване на обучителния семинар

– Доц. д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика

 – Д-р Клаус Физингер, Регионален Директор на Фондация Ханс Зайдел за                          Югоизточна Европа

  – Инж. Виолета Илиева, Началник на РУО-Бургас

10. 00 – 11. 30 – Д-р Евелина Варджийска, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Развитие на училището като демократична общност“ – лекция и дискусия

11. 30 – Кафе пауза

11. 30 – 13.00 – Проф. д-р Христо Тодоров, Нов Български Университет – „Разделение на властите“ – лекция и дискусия

13. 00 – 14. 00 – Обяд

14. 00 – 15. 30 – Проф. д-р Богдан Мирчев, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Формиране и утвърждаване на граждански манталитет сред бюргерското съсловие в Европа“ – лекция и дискусия

15. 30 – 16. 00 – Кафе пауза

16. 00 – 17. 30 – Румяна Дечева, Институт за Публична Политика – „Политическа култура и граждански избори“ – лекция и дискусия

19. 00 – Вечеря

4 Юни

9. 00 – 10. 30 – Проф. д-р Николай Михайлов, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Дигиталните медии и промяната на публичността: етически аспекти“ – лекция и дискусия

10. 30 – 11. 00 – Кафе пауза

11. 00 – 12. 30 – Проф. д-р Петя Кабакчиева, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Типове идентичности – местна, етническа, национална, гражданска, европейска. Възможен ли е и как гражданския патриотизъм?“

12. 30 – 13. 30 – Обяд

13. 30 – 15. 00 – Доц. д-р Здравко Попов, Институт за Публична Политика – „Гражданското образование – пресечна точка на общество и държава“ – лекция и дискусия

15. 00 – 15. 30 – Кафе пауза

 15. 30 – 16. 00 – Споделяне на опит между учители (Сийка Джанева)

16. 00 – 16. 30 – Връчване на сертификати. Закриване на обучителната програма.

17. 00 ч. – Отпътуване на участниците

     

4 Юни

17. 30 – Пристигане и настаняване на участниците

19. 30 – Вечеря

5 Юни

8. 30 – 9. 00 – Регистрация на участниците

9. 00 – 9. 30  – Откриване на обучителния семинар

 – Доц. д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика

  – Д-р Клаус Физингер, Регионален Директор на Фондация Ханс Зайдел за Югоизточна Европа

9. 30 – 11. 00 – Проф. д-р Христо Тодоров, Нов Български Университет – „Разделение на властите“ – лекция и дискусия

11. 00 – 11. 30 – Кафе пауза

11. 30 – 13.00  – Проф. д-р Николай Михайлов, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Дигиталните медии и промяната на публичността: етически аспекти“ – лекция и дискусия

13. 00 – 14. 00 – Обяд

14. 00 – 15. 30 – Проф. д-р Богдан Мирчев, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Формиране и утвърждаване на граждански манталитет сред бюргерското съсловие в Европа“ – лекция и дискусия

15. 30 – 16. 00 – Кафе пауза

16. 00 – 17. 30 – Румяна Дечева, Институт за Публична Политика – „Политическа култура и граждански избори“ – лекция и дискусия

19. 00 – Вечеря

6 Юни

9. 00 – 10. 30 – – Д-р Евелина Варджийска, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Развитие на училището като демократична общност“ – лекция и дискусия

10. 30 – 11. 00 – Кафе пауза

11. 00 – 12. 30 – Проф. д-р Петя Кабакчиева, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Типове идентичности – местна, етническа, национална, гражданска, европейска. Възможен ли е и как гражданския патриотизъм?“

12. 30 – 13. 30 – Обяд

13. 30 – 15. 00 – Доц. д-р Здравко Попов, Институт за Публична Политика – „Гражданското образование – пресечна точка на общество и държава“ – лекция и дискусия

15. 00 – 15. 30 – Кафе пауза

 15. 30 – 16. 00 – Споделяне на опит между учители (Сийка Джанева)

16. 00 – 16. 30 – Връчване на сертификати. Закриване на обучителната програма.

17. 00 ч. – Отпътуване на участниците