ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, КЮСТЕНДИЛ, ХОТЕЛ СТРИМОН, 23-25 ОКТОМВРИ 2020

Published by Public Policy Institute on

Институтът за Публична Политика проведе обучителен курс по програмата си “Европейско Гражданско Образование” за учители по гражданско образование от Кюстендил – град и област и за учители от София-област.

ПРОГРАМА

23 Октомври

09. 30  Пристигане на участниците

09. 30 – 10. 00 – Регистрация на участниците

10. 00 – Откриване на обучителния семинар

          – Доц. д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика

          – Богдан Мирчев, Ръководител на Фондация Ханс Зайдел – клон България

          – Мая Стойчева-Николова, Началник на РУО Кюстендил

10. 30 – Обща снимка и кафе пауза

11.00 – доц. д-р Здравко Попов, Институт за Публична Политика – „Гражданското образование като проект на Европейската Модерност“ – лекция и дискусия

12.30 – Обяд

14. 00 – проф. д-р Пламен Макариев, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Гражданско общество и гражданско участие“ – лекция и дискусия

15. 30 – Кафе пауза

16. 00 – Коста Костов, главен експерт в МОН – „Гражданското образование в българското училище след промените от  1989 година“ – лекция и дискусия

17. 30 – Закриване на първия обучителен ден

24 Октомври

9. 00 – проф. д-р Богдан Мирчев, СУ „Св. Климент Охридски“ – “Формиране и утвърждаване на граждански манталитет сред бюргерското съсловие в Европа”.

10. 30 – Кафе пауза

11. 00 – д-р Евелина Варджийска, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – „Развитие на училището като демократична общност“ – лекция и дискусия

12. 30 – 13. 30 – Обяд

13. 30 – Кирил Славчев, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – „Методически насоки за провеждане на учебни часове по гражданско образование“ – лекция и дискусия

15. 00 – Кафе пауза

15. 30 – Румяна Дечева, Институт за Публична Политика – „Индивидуалистично или общностно гражданско поведение“  – лекция и дискусия

17. 00 – Връчване на сертификати. Закриване на обучителната програма.

19. 00 ч. Вечеря

25 Октомври – Отпътуване на участниците