ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, НЕСЕБЪР, СОЛ НЕСЕБЪР РИЗОРТ, 18 – 21 ЮЛИ 2022

Published by Public Policy Institute on

Фотограф – Адриан Попов

Институтът за Публична Политика, със съдействието на Фондация Ханс Зайдел, РУО-Сливен и РУО-Ямбол, организира и проведе обучение в Несебър по програмата си “Европейско Гражданско Образование” на учители по гражданско образование от Сливен-град и област, и от Ямбол-град и област.

ПРОГРАМА

18 ЮЛИ

16. 00 – 18. 00  Пристигане на участниците и настаняване

19. 00 – 20. 00 Вечеря

19 ЮЛИ

8. 30 – 9. 00 – Регистрация на участниците

9. 00 – Откриване на обучителния семинар

          – Доц. д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика

          – Даниела Йорданова – експерт РУО Сливен

          – Радостина Радева – експерт РУО Ямбол

          – Николай Димитров – кмет на Община Несебър

9.30 – проф. д-р Богдан Мирчев, СУ „Св. Кл. Охридски“ – „Бюргерската ценностна система и социалната активност – исторически контекст на идеите за гражданско образование“ – лекция и дискусия

11.00 – Кафе пауза

11.30 – проф. д-р Петя Кабакчиева, СУ „Св. Кл. Охридски“ – „Глобализация и интернационализация. Цивилизации и цивилизационен процес“ – лекция и дискусия

13.00 – 14.00 – Обяд

14. 00 – проф. д-р Христо Тодоров, Нов Български Университет – „Политически плурализъм. Политически партии. Избирателни системи – лекция и дискусия

15. 30 – Кафе пауза

16. 00 – 17. 30 – Споделяне на опит по гражданско образование.

19.00 – 20.00 – Вечеря

20 ЮЛИ

9. 00 – проф. д-р Пламен Макариев, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Възникване и разгръщане на идентичностите“ – лекция и дискусия

10. 30 – Кафе пауза

11. 00 – доц. д-р Здравко Попов, Институт за Публична Политика – „Проектът Европейски Съюз и гражданите на Европа“ – лекция и дискусия

12. 30 – 13. 30 – Обяд

13. 30 – Кирил Славчев, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – „Интерактивните методи на преподаване в часовете по гражданско образование“ – лекция и дискусия

15. 00 – Кафе пауза

15. 30  – 17. 30 – Споделяне на опит по гражданско образование.

19.00 – 20.00 – Вечеря

21 ЮЛИ

9.00 – проф. д-р Веселин Поповски, Институт за Публична Политика – „Интернационализиране на правата на човека в Универсалната Декларация на ООН и в Европейската Конвенция за правата на човека“ – лекция и дискусия

10.30 – Кафе пауза

11.00 – Коста Костов, главен експерт в МОН – „Гражданско и патриотично образование – конфликти и възможности“ – лекция и дискусия

13. 00 – Връчване на сертификати. Закриване на обучителната програма.

14. 00 – Отпътуване на участниците

Фотограф – Адриан Попов