ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ СТАРА ЗАГОРА, БЕСТ БУТИК ХОТЕЛ, 12 – 14 МАЙ 2022

Published by Public Policy Institute on

Фотограф – Адриан Попов

Институтът за Публична Политика, със съдействието на Фондация Ханс Зайдел и РУО-Стара Загора, организира и проведе обучение в Стара Загора по програмата си “Европейско Гражданско Образование” на учители по гражданско образование от Стара Загора-град и област.

ПРОГРАМА

12 МАЙ

18. 00  Пристигане на участниците и настаняване

20.00  Вечеря

13 МАЙ

8. 30 – 9. 00 – Регистрация на участниците

9. 00 – Откриване на обучителния семинар

          – Доц. д-р Здравко Попов, президент на Института за Публична Политика

          – Г-жа Милена Йолдова, началник на РУО Стара Загора

9.30 – проф. д-р Богдан Мирчев, СУ „Св. Кл. Охридски“ – „Бюргерската ценностна система и социалната активност – исторически контекст на идеите за гражданско образование“ – лекция и дискусия

11.00 – Кафе пауза

11.30 – проф. д-р Христо Тодоров, Нов Български Университет – „Политически плурализъм. Политически партии. Избирателни системи – лекция и дискусия

13. 00 – 14.00 – Обяд

14. 00 – д-р Евелина Варджийска, СУ „Св. Климент Охридски“ –“Казусът като интерактивна техника за култивиране на граждански компетентности“ – лекция и дискусия

15. 30 – Кафе пауза

16. 00 –17. 30 – Мариана Банчева, Национална Асоциация на Ресурсните Учители –„Гражданското образование,  глобалните предизвикателства и възможностите на училището.“ – лекция и дискусия

17.30 – Закриване на първия обучителен ден

14 МАЙ

9. 00 – проф. д-р Пламен Макариев, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Гражданско общество и гражданско участие“ – лекция и дискусия

10. 30 – Кафе пауза

11. 00 – доц. д-р Здравко Попов, Институт за Публична Политика – „Проектът Европейски Съюз и гражданите на Европа“ – лекция и дискусия

12. 30 – 13. 30 – Обяд

13. 30 –– проф. д-р Сергей Герджиков, СУ „Св. Климент Охридски“ – „Дебати по граждански казуси“ – лекция и дискусия

15. 00 – Кафе пауза

15. 30 –„ Кирил Славчев, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – „Казусът и проектът в часовете по гражданско образование“ – лекция и дискусия

17. 00 – Връчване на сертификати. Закриване на обучителната програма.

18. 00 – Отпътуване на участниците