ЕКСПЕРТЕН СЕМИНАР ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, НЕСЕБЪР, 26 – 29 СЕПТЕМВРИ 2017

Published by Public Policy Institute on

„Ролята на гражданското образование за развитието на демокрацията

  • На тази среща на експерти беше взето решение да се създаде обучителна програма на Института за Публична Политика – “Европейско Гражданско Образование”, предназначена за учители в средното училище, които ще преподават по новия закон в 11 и 12 клас задължителния учебен предмет “гражданско образование” . Фондация Ханс Зайдел пое ангажимента да съдейства финансово при реализирането на програмата.

ПРОГРАМА

 26 септември – Пристигане и настаняване на участниците в хотел „Мариета Палас“.

19.30 – Неформална вечеря

 27 септември    – Откриване на семинара

  09.30- 10.00  Регистрация на участниците

  10.00 – 10.30 Обръщения към участниците в семинара:

– г-н Николай Димитров – кмет на община Несебър

– д-р Клаус Физингер – регионален директор на Фондация „Ханс Зайдел“ за Югоизточна Европа

– доц. д-р Здравко Попов – президент на Института за Публична Политика

  10.30 – 13.30 – Пленарна сесия

  10.30 – 11.15 – проф. д-р Богдан Мирчев – Теоретична основа и организационна структура на политическото образование (Politische Bildung) във Федерална Република Германия

  11.15 – Дискусия

  11.30 – Кафе пауза

  11.50 – 12.30 – доц. д-р Здравко Попов – Гражданското образование като проект на Модерността

– 12. 30 –  13.00 – проф. д-р Христо Тодоров – Гражданско образование и демокрация

–  Дискусия

  13.30 – ОБЯД

  14.30 – 16.00 – Работна сесия – Гражданско образование и публични институции.  Модератор: доц. д-р Ясен Захариев

– Коста Костов – Институционализация на  гражданското образование в България след 2000 година

– Ева Жечева – Гражданско образование и Омбудсман

– Анета Тушева – Гражданско образование и публична администрация

– Дискусия

16.00 – Кафе пауза

   16.30 – 18.00 – Работна сесия – Гражданско образование и гражданско общество. Модератор: гл.ас. д-р Евелина Варджийска

– Розелина Найденова – Гражданско образование и активно гражданство

– Асен Балабанов – Местно самоуправление и гражданско участие

– д-р Мая Митренцева – Гражданско образование и ключови компетентности

– Дискусия

19.30 – Официална вечеря в ресторант „Дионис“ в чест на участниците в семинара

 28 септември

10.00 – 11.30 – Работна сесия – Гражданско образование, култура и медии. Модератор: доц. д-р Здравко Попов

– гл.ас. д-р  Евелина Варджийска – Гражданско образование и гражданска култура

– доц. д-р Ясен Захариев – Гражданско образование, институции и медии

– доц. д-р Петя Пачкова – Образът на демокрацията в гражданското образование

 – Дискусия

11.30 – Кафе пауза

11.45 – 13.00 – Работна сесия – Гражданско образование и публично поведение. Модератор: Асен Балабанов

– проф. д-р Борис Манов – „Гражданската образованост“ в системата на гражданското образование

– Христо Кутиев – Гражданското образование като форма на превенция на престъпления

– Димо Гецов – Младите хора на кръстопът – ценности, образование, демокрация и интернет

– Дискусия

– 13.00 – ОБЯД

– 14.30 – 16.00 – Работна сесия – Гражданското образование като интердисциплинарно знание. Модератор: Йордан Янков

– посланик д-р Любомир Тодоров – Гражданското образование от антропологична гледна точка

– Теодора Тодорова – Ролята на Асоциацията на преподавателите по философия за развитие на гражданското образование

– Ива Копралева – Неформално гражданско образование : история и преподаване на демократични ценности

– Дискусия

– 16.00 – Кафе пауза

– 16.15 – 17.30 – Работна сесия – Гражданско образование и европейска интеграция. Модератор: проф. д-р Богдан Мирчев

– Йордан Янков – Гражданин или поданик?

– доц. д-р Любов Минчева – Гражданско образование и европейска сигурност

– Калоян Колев – Образователната интеграция в Европа (срещата на Изток и Запад)

– Дискусия

17.30 – 18.00 – Обобщения, предложения и закриване на семинара.

19.00 – Вечеря

29 септември – Закуска и отпътуване на участниците.