Институт за публична политика обявява възможност за кандидатстване по проект Democracy values and media freedom (Demedia), който ще се проведе в партньорство с Гърция и Северна Македония на 10-18.05.2021 в Сандански.

Published by Public Policy Institute on

Допустими кандидати са:

  • Младежи от България на възраст 15-29 години с интерес в темите на проекта.
  • Всички разходи се поемат от организацията .
  • работен език – английски. 

Прикачен ще намерите и Инфо пакетът за кандидатстване съдържащ основните изисквания, цели, насоки и теми на проекта. Селекционния формуляр следва да се попълни и изпрати като pdf на istamatov@ppif.eu . 
Срок за кандидатстване 28.04.2021 .
Проект DEMEDIA се финансира по програма Еразъм + по договор номер: 2020-3-BG01-KA105-094882

Downloads: