ПРОГРАМА „МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ“

Published by Public Policy Institute on

Програмата „Медии и комуникации“ е интердисциплинарна по характер и предлага:

  • теоретични познания в областта на медиите, информацията и комуникациите;
  • практическа подготовка за работа с медиите като фактор в публичната политика;
  • изследователски проекти в областта на медиите и комуникациите;
  • конференции, семинари, дискусии и майсторки класове в областта на медиите и публичната комуникация;
  • медийни анализи на кризисни ситуации и конфликти.

Програмата „Медии и комуникации“ съчетава професионална практика и теоретични проучвания за медиите като източник на информация и посредник за решения в публичната политика. Тя е предназначена за широк кръг от ръководители и специалисти от държавни институции, неправителствени организации, компании и международни организации, както и за всички, които работят с медиите като комуникационен канал на публичната политика.

Медии и политики, журналистика и власт

„Властовите“ функции на медиите и „журналистическите“ функции на политиката

Медии и обществено мнение

Медии и публичност

Медии и връзки с обществеността

Медии и имидж

Взаимоотношенията политика – журналистика

Журналистика и манипулирана действителност

Лидерство в медийна среда. Медийната природа на лидерството.

Медийна система

Медийна система в България и Европа

Видове медии и медийно съдържание

Структура на медиите – телевизия, радио, печат, информационни агенции, нови медии

Медиите и социалните мрежи

Трансформация на медийната система  и изкуствения интелект

Медиите между политиката и връзките с обществеността

Медиен анализ на проблемни ситуации

Медии и институционални връзки (говорител, пресаташе, пресслужби, пресцентър). От дефинираните до артикулираните решения.

Медии и международни отношения

Медийни технологии

Алгоритми на журналистическата дейност

Информация, анализ, коментар, интервю

Журналистически жанрове

Интерпретативната и аналитичната журналистика – средство за социалната ориентация и източник за лидерски решения

Властта на новините

Ключови умения на практика

Комуникативни умения и компетентност (напр. поведение пред камера, пред аудитория)

Вербална и невербална комуникация

Значение и техники на интервюто. Между мнението и фактите

Познание за журналистическите практики и медийната технология

Институционалният говорител и медиите

„Медийни решения“ на различни казуси и кризисни ситуации

Манипулация и спекулация, информация и дезинформация

Презентационни умения и журналистически интерпретации

Медийно планиране

Професионалните техники за изграждане на медиен образ

Медиен и ситуационен анализ

Пресконференция и брифинг