Отлагане на провеждането на Democracy values and media freedom ( DEMEDIA)

Published by Public Policy Institute on

Уважаеми колеги,


С оглед влошената епидемиологична обстановка и след одобрението на консорциума, провеждането на проект Democracy values and media freedom ( DEMEDIA)  се отлага за 21-29.07..2021 г. 
Всички останали параметри остават непроменени.
За всяка допълнителна информация, моля свържете се с нас  на : istamatov@ppif.eu


—-


Dear colleagues,


In view of the deteriorating epidemiological situation and after the approval of the consortium, the implementation of the project Democracy values and media freedom (DEMEDIA) is postponed to 21-29.07.2021 
All other parameters remain unchanged.
For any additional information, please contact us at: istamatov@ppif.eu