Християнски ценности и бъдещето на Европа. Християндемокрация и европейска интеграция“, София, СУ „Св. Климент Охридски“, 25 май 2018 г.

Published by Public Policy Institute on

Програма   
18:15 – 18:30  Регистрация на участниците
18:30 – 18:40      Откриване на конференцията Рангел Трифонов, Клуб на стипендиантите на фондация „Конрад Аденауер“ и  Здравко Попов, президент на Института за Публична Политика  
18:40 – 18:55      „Ролята на Християнството в Християндемокрацията“ Рангел Трифонов, Клуб на стипендиантите на фондация „Конрад Аденауер“
18:55 – 19:40        „Ценностите на Християндемокрацията – основа на европейската интеграция“ проф. д-р Христо Тодоров,  преподавател в Нов български университет, директор „Образователни програми“ в Института за Публична Политика  
19:40 – 20:30        Дискусия по темата на конференцията Модератор: доц. д-р Здравко Попов, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, президент на Института за Публична Политика
20:30Заключителни думи и закриване на конференцията