Добре дошли


Институтът за Публична Политика е създаден през 2012 година по проект на неговия Президент д-р Здравко Попов. Институтът е със статут на частна, неправителствена и нестопанска организация и е регистриран като фондация по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Ръководни органи на Института са Президент и Управителен съвет. Към Института е формиран и Международен Консултативен Съвет. Всички функции и правомощия на органите са описани в Учредителния договор на Института.

За нас


Основател и Президент на Института


Посланик д-р Здравко Попов

 • Магистърска степен по философия и психология от СУ „Св. Климент Охридски“
 • Докторска степен по философия;
 • Специализация по хуманитарни науки в Италия;
 • Специализация по външна политика и дипломация в САЩ;
 • Специализация по публична администрация в Англия;
 • Външнополитически съветник на Президента на България Желю Желев
 • Президент на УНИЦЕФ-България
 • Основател и директор на Дипломатическия Институт на МВнР
 • Посланик на Република България в Чешката Република
 • Главен редактор на сп. „Дипломация“
 • Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“

Членове на Управителния съвет


Анета Тушева

 • Директор на дирекция „Обучение, международна дейност и проекти“ в Института по публична администрация (ИПА).
 • Експерт и ръководител в Министерство на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето, Националната агенция за приходите и ИПА.
 • Магистър по философия и по публична администрация от СУ „Св. Кл. Охридски“.
 • Специализации в институти по публична администрация в Ирландия, Великобритания, Испания, Франция, Италия, Холандия и др.
 • Хоноруван преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“, Нов Български Университет и ИПА

Христо Кутиев

 • Магистър по право от Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“;
 • Специализации по Правораздаване, Публична администрация, Международно право и Международни отношения;
 • Специализация по Английско право и Право на Европейския съюз;
 • Докторант по Наказателен процес в Института за държавата и правото при БАН.

Членове на международния консултативен съвет


д-р Клаус Физингер

 • Регионален директор за Югоизточна Европа на Фондация Ханс Зайдел.
 • Доктор по политически науки от Университета на Мюнхен.
 • Гост-професор в Университета Андраши в Будапеща.
 • Експерт по политическа култура, гражданско образование, международен диалог, европейска интеграция, трансгранично сътрудничество.
 • Член на Австрийския институт за Дунавската Зона и Централна Европа, Виена.
 • Член на Дружеството за Югоизточна Европа, Мюнхен.
 • Автор на книгата “Ballhausplatz-Diplomatie 1945-1949”.

Рон Тон

 • Директор на Дипломатическата Академия „Клингендал“ в Холандия.
 • Експерт, лектор и съветник по дипломатически преговори, решаване на конфликти, посредничество, лидерство и стратегическо планиране на политики.
 • Съветник и преподавател по изграждане на способности и капацитет чрез учебни планове, обучение на обучители и стратегическо развитие за дипломатически и военни академии.
 • Обучава и съветва дипломатическите служби на над 60 държави по целия свят.
 • Гост-професор по стратегическо планиране на политики в Колежа на Европа в Брюж, Белгия.

Професор Д-р Веселин Поповски

 • Доктор по философия от Кингс Колидж, Лондон, Великобритания;
 • Главен асистент във Факултета по История, Политика и Социология на Университета Ексетер, Великобритания;
 • Старши преподавател, Директор на Програма „Мир и Управление“ в Университета на ООН, Токио, Япония;
 • Професор, Декан на Факултета по Право, Директор на Център за Изследване на ООН, Джиндал Глобъл Юнивърсити, Хараяна, Индия;
 • Професор, Факултет за Изследване на Международния Мир, СОКА Юнивърсити, Япония.

Ръководители на програми


проф. д-р Христо Тодоров

Ръководител програма „Гражданско образование“

 • Магистърска степен по философия и история в СУ „Св. Кл. Охридски“;
 • Докторска степен по философия в СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Стипендиант на ДААД в Университета в Тюбинген, ФРГ
 • Стипендиант на Фондация Александър фон Хумболт в Университета в Бохум, ФРГ
 • Стипендиант на Фондация Андрю Мелън в Берлин, ФРГ
 • Доцент по история на философията в СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Професор по философия в Нов Български Университет
 • Ръководител на Департамент Философия и Социология в НБУ
 • Заместник-ректор на НБУ
 • Член на Настоятелството на НБУ

Проф. д-р Любов Минчева

Ръководител програма „Политика за сигурност“

 • Магистърска степен по философия, СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Стипендиант, Фондация Фридрих Еберт, Бон
 • Стипендиант, Фондация Американски съвет за научни общества, Калифорнийски университет, Лос Анджелис
 • Магистърска степен по политология , Мерилендски университет, Колидж парк
 • Докторска степен по политология, Мерилендски университет, Колидж парк
 • Изпълнителен директор, Магистърска програма по Международни отношения и проблеми на сигурността, СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Фулбрайтов стипендиант, Националeн консорциум за изучаване на тероризма и контра-терористични политики, САЩ
 • Член на Управителния съвет на Европейската асоциация за международни изследвания

Йордан Янков

Ръководител програма „Енергийна политика“

 • Магистърска степен по философия и психология от СУ “Св. Климент Охридски”
 • Консултант по нови технологии и маркетинг
 • Изследовател в „Център за глобални изследвания“
 • Директор „Стратегически енергийни проекти“ в Консултантска агенция „Нуклеон“
 • Докторант по философия в “Св. Климент Охридски”

д-р Симеон Василев

Ръководител програма „Медии и Комуникации“

 • Магистър по българска филология от СУ „Св. Климент Охридски“
 • Доктор по международна комуникация (журналистика) от СУ „Св. Климент Охридски“
 • Специализация по германистика в Университета „Мартин Лутер“, Хале, Германия
 • Специализация по журналистика в Би Би Си и в Университета в Кардиф, Уелс
 • Кореспондент на Българска Национална Телевизия в Бон и Берлин;
 • Преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“

Д-р Мариана Тодорова

Ръководител Програма „Футурология“

 • Бакалавър по културология от СУ „Св. Климент Охридски“
 • Специализации по политическо лидерство в Харвард Кенеди Скул, САЩ, в Държавния Департамент на САЩ и в Китайската Академия за управление
 • Съветник на Президента на Република България Георги Първанов
 • Депутат в 43-то Народно Събрание на Република България
 • Главен асистент в Института за изследване на обществата и знанието към Българска Академия на Науките
 • Председател на Българския клон на „Милениум Проджект“

Павела Митова

Ръководител Програма "Оръжия за масово поразяване"

Представител на Института в Рим, Италия

 • Магистър по Международна Сигурност в Университета в Хронинген, Кралство Нидерландия
 • Бакалавър по Политически Науки и Международни Отношения във Католическия Университет в Милано, Италия
 • Стажант в Дирекция „Нато и Регионална Сигурност“ на МВнР, София
 • Стажант в Пети Комитет в Делегацията на ЕС в ООН, Ню Йорк
 • Стажант в Посолството на Република България в Холандия, Хага
 • Експерт по Оръжия за Масово Поразяване

Експерти


Румяна Дечева

 • Магистърска степен по политически науки от СУ “Св. Климент Охридски”
 • Специализация по преговори и управление на международни конфликти от Института за мира в САЩ
 • Председател на Обществения съвет към Централната избирателна комисия, България
 • Член на изпълнителния борд на Европейската Асоциация за Защита Правата на Човека (AEDH)
 • Член на Европейската Асоциация за Изследвания на Юго-източна Азия

Васко Мавриков

 • Магистър „Европейска интеграция и дипломация“ СУ „Св.Климент Охридски“
 • Член на Българската филмова академия
 • Журналист, сценарист, репортер и водещ. Имиджмейкър и автор в аналитични сайтове.

Асен Шарлийски

 • Магистър по бизнес администрация от Абърдийн Бизнес Скул, Университета Робърт Гордън, Великобритания.
 • Анализатор в Креди Суис, Лондон.
 • Финансов анализатор във Фиделити Инвестментс, Лондон.
 • Младши директор в Лойдс Банкинг Груп, Лондон.
 • Главен Банкер в Лойдс Банк, Лондон/ Абърдийн.
 • Заместник главен изпълнителен директор във Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници, София, България.
 • Финансов Мениджър във фирма Еконолер, Канада

Добромир Пенчев

 • Бакалавърска степен от СУ „Св. Климент Охридски“ по специалността "Педагогика на масовата и художествена комуникация"
 • Продуктов мениджър в медийна група Sportal
 • Съосновател на Content Solutions
 • Експерт по дигитални технологии

Координатори


Нина Георгиева

 • Бакалавърска степен от Егейски университет в гр.Измир, Турция, по специалността „Международни отношения“
 • Бакалавърска степен от СУ „Св. Климент Охридски“ по специалността „Минало и бъдеще на Югоизточна Европа“
 • Магистърска степен от СУ „Св. Климент Охридски“ по специалността „Глобалистика“
 • Стажант в Дипломатически институт към министъра на външните работи
 • Медиен анализатор
 • Докторант в СУ „Св. Климент Охридски“. Докторантска програма „Нова и най-нова обща история - Нова балканска история".

Александър Узунов

 • Докторант по политология във Великотърновския Университет „Св.Св. Кирил и Методий“;
 • Бакалавър по политология във Великотърновския Университет „Св.Св. Кирил и Методий“;
 • Магистър по дипломация и сигурност във Великотърновския Университет „Св.Св. Кирил и Методий“;
 • Координатор на проекта на Института по Публична Политика „Европа на ценностите и младежта“ за Велико Търново.

Рангел Трифонов

 • Бакалавър по немска филология от Софийския Университет „Св. Климент Охридски“.
 • Магистър по език-култура-превод от Софийския Университет „Св. Климент Охридски“.
 • Стипендиант на Германската Академична Служба за обмен – DAAD.
 • Стипендиант на Фондация Конрад Аденауер.
 • Стипендиант на Германския Бундестаг.
 • Ръководител на Клуба на стипендиантите на Фондация Конрад Аденауер и на Клуба на стипендиантите на Германския Бундестаг.
 • Докторант в Университета в Кьолн, Германия.