Изследвания и експертизи

Начало
Изследвания и експертизи

Изследвания и експертизи


Институтът за Публична Политика организира и провежда изследвания и анализи на различни сфери на обществения, икономически и културен живот, в които публичната политика е съществен фактор за постигане целите на гражданското общество. При реализирането на тези изследвания разчитаме както на собствения си експертен потенциал, така и на партньорски организации и независими експерти.

Тематични направления:

  • Енергетика
  • Околна среда
  • Информация
  • Ценности
  • Сигурност
  • Глобални рискове
  • Юридически анализ
  • Оценка на въздействието на законодателните политики
  • Бъдещето на Европа
 

Европа на ценностите и младежта

Дискусионен форум за младежта, нейните ценности и пътищата за тяхното отстояване в обществения живот