"Ефективни комуникативни умения за общинската администрация", Трявна, 3-4 май 2019

"Ефективни комуникативни умения за общинската администрация", Трявна, 3-4 май 2019

Снимки: