Европа на ценностите и младежта

Европа на ценностите и младежта

Институт за публична политика изпълни този проект, реализиран с помощта на Еразъм+, като начален етап от дългосрочен процес за развитието на младежки структури, които да разпространяват активното отношение към ценностите в политиката, икономиката и културата, да помагат за разбирането на значението им за реализацията на младите хора и активно да работят за формиране европейските политики основани на европейските ценности.

Мисия и цели

Съвременната епоха изправя гражданите на ЕС пред сериозни изпитания, свързани с разбирането и практическата реализация на ценностите, които са в основата на Съюза. Съгласуването на европейските политики за успешното икономическото развитие на всяка страна от ЕС, отстояването на ролята и мястото на ЕС в глобализирания свят, запазването на културното многообразие в процеса на интеграция между държавите-членки на ЕС, изискват не само компетентност от страна на политическите ръководители, но и активното участие на всички европейски граждани. Важно място във формирането на активни граждански позиции по всеки от проблемите пред които се изправяме днес, е разбирането на тези проблеми от страна на младежите, които започват своята активна реализация в обществото. ИПП вижда този проект, реализиран с помощта на Еразъм+, като начален етап от дългосрочен процес за развитието на младежки структури, които да разпространяват активното отношение към ценностите в политиката, икономиката и културата, да помагат за разбирането на значението им за реализацията на младите хора и активно да работят за формиране европейските политики основани на европейските ценности.

Програма

Проектът включва провеждането на пет двудневни срещи-дискусии в различни градове на България на следните дати:

Бургас
18-19 ноември 2016

Велико Търново
11-12 януари 2017

Пловдив
15-16 март 2017

Благоевград
19-20 април 2017

София
1 до 2 юни 2017

Всяка среща-дискусия ще запознава участниците с теоретичните основи на политическия процес като израз на различни видове обществени ценности. Ще бъдат обсъждани практическите инструменти за реализацията на политики, основани на ценности. Важен фокус ще бъде организирането на дебати между участниците върху важни за съвремието ни ценностни възгледи.

Участници

Участници в Проекта ще бъдат студенти в обществено-политическите специалности, така и всички млади хора, които искат активно да изразяват позициите си по обществено-политическите проблеми. Ще бъдат привлечени експерти от академичната общност на страната, които ще поднесат по систематичен начин основната проблематика свързана с реализацията на различните видове ценности в икономическите и социални политики, както и тези свързани със сигурността и международните отношения. Работата на академичните експерти ще бъде допълнена от участието на активни политически фигури, които да споделят своят личен опит във формирането на публичните политики, базирани на ценности и своя светоглед. Важна роля ще имат и експертите от сферата на социалните комуникации, които ще разяснят основните методи и начини младите хора да реализират активно своите ценностни позиции по различни актуални политически и обществени проблеми.

Екип

Здравко Попов
Председател на Управителния съвет на ИПП.

Румяна Дечева
Директор „Обучителни програми“ в ИПП

Йордан Янков
Директор „Изследователски програми“ в ИПП

Иван Драгоев
Заместник директор на IVECO (Валенсиански Институт за Класически и Източни Изследвания)

 

Повече информация за проекта може да бъде намерена тук: http://valuesforfuture.eu