Европейско гражданско образовние за публичната администрация, Несебър 25-28 септермври 2018

Европейско гражданско образовние за публичната администрация, Несебър 25-28 септермври 2018

Програма

НЕСЕБЪР 25 – 28 СЕПТЕМВРИ 2018

Sol Nessebar Resort

25 септември – Пристигане и настаняване на участниците

19.30 - Неформална вечеря

26 септември

09.00- 09.30 Регистрация на участниците

09.30 – 10.00 Откриване:

  • г-н Николай Димитров – кмет на община Несебър - приветствие
  • д-р Здравко Попов – президент на Института за Публична Политика
  • Въведение в обучителната програма по европейско гражданско образование

10.00 – ОБУЧИТЕЛНА СЕСИЯ:

10.00 – 11.15 – проф. д-р Богдан Мирчев – Принципи и цели на гражданското образование с оглед теорията и практиката на германския модел Politische Bildung (лекция и дискусия)

11.15 – 11.45 Кафе пауза

11.45 – 13.00 – проф. д-р Христо Тодоров – Либералната демокрация и нейните критици (лекция и дискусия)

13.00 – 14.00 ОБЯД

14.30 – 16.00 – проф. д-р Иванка Мавродиева – Ефективни
комуникативни умения (базови термини и понятия)

16.00 – 16.30 – Кафе пауза

16.30 – 18.00 – проф. д-р Иванка Мавродиева – Ефективни комуникативни умения (симулативна игра)

19.30 - Вечеря

27 септември

09.00 – 11.00 – доц. д-р Здравко Попов – Изкуството на лобиране в Европейския съюз (лекция и дискусия)

11.00 – 11.30 – Кафе пауза

11.30 – 13.00 – г-н Павел Иванов – По-добро разбиране на човешкото поведение за по-добро публично управление (лекция и дискусия)

13.00 – 14.00 - ОБЯД

14.00 – 15.15 – проф. д-р Петя Кабакчиева – Гражданско участие, гражданска идентичност, взаимодействие граждани – държавна власт (лекция и дискусия)

15.15 – 15.30 Кафе пауза

15.30 – 16.45 – проф. дфн Пламен Макариев – Културна осъзнатост и публична администрация (лекция и дискусия)

16.45 – 17.00 – Обобщение и закриване на обучението

17.30 – 19.30 – Културна програма за участниците

20.00 – Официална вечеря за участниците

Снимки от обучението