Лобиране

Лобиране

Институтът за Публична Политика провежда интензивни модулни курсове по „Лобиране“. Курсът запознава с професионални практики на лобиране в обществена и институционална среда. Той предлага за практическо приложение разнообразни методи и техники за влияние и защита на бизнес, граждански интереси и каузи в процес на вземане на решение. Курсът формира и надгражда специфични умения и способности за ефективно лобиране.