Публична дипломация

Публична дипломация

Институтът предлага интензивни модулни курсове по „Публична дипломация“. Курсът формира и развива умения, познания и способности за практикуване на публична дипломация, така както и на свързаните с нея бизнес дипломация, културна дипломация, екологична дипломация, енергийна дипломация, спортна дипломация, научна дипломация, хуманитарна дипломация и други секторни дипломации. Курсът обучава на водене на преговори, анализ на информация, техники на въздействие, защита на позиция, лобиране, организиране и ръководене на кампании, работа с медии и формиране на обществено мнение, промотиране на проект, продукт или услуга, имидж мейкинг, работа със социални мрежи и управление на човешки ресурси.