Семинар „Ролята на гражданското образование за развитието на демокрацията“

Семинар „Ролята на гражданското образование за развитието на демокрацията“

Институтът за Публична Политика и Фондация Ханс Зайдел организираха и проведоха семинар на тема „Ролята на гражданското образование за развитието на демокрацията“, град Несебър, 26 – 29 септември 2017 г.

ПРОГРАМА

26 септември – Пристигане и настаняване на участниците в хотел„Мариета Палас“.
19.30 – Неформална вечеря
27 септември – Откриване на семинара
09.30- 10.00 Регистрация на участниците
10.00 – 10.30 Обръщения към участниците в семинара:
– г-н Николай Димитров – кмет на община Несебър
– д-р Клаус Физингер – регионален директор на Фондация „Ханс Зайдел“ за Югоизточна Европа
– доц. д-р Здравко Попов – президент на Института за Публична Политика
10.30 – 13.30 – Пленарна сесия
10.30 – 11.15 – проф. д-р Богдан Мирчев – Теоретична основа и организационна структура на политическото образование (Politische Bildung) във Федерална Република Германия
11.15 – Дискусия
11.30 – Кафе пауза
11.50 – 12.30 – доц. д-р Здравко Попов – Гражданското образование като проект на Модерността
– 12. 30 – 13.00 – проф. д-р Христо Тодоров – Гражданско образование и демокрация
– Дискусия
13.30 – ОБЯД

14.30 – 16.00 – Работна сесия – Гражданско образование и публични институции. Модератор: доц. д-р Ясен Захариев
– Коста Костов – Институционализация на гражданското образование в България след 2000 година
– Ева Жечева – Гражданско образование и Омбудсман
– Анета Тушева – Гражданско образование и публична администрация
– Дискусия
– 16.00 – Кафе пауза
16.30 – 18.00 – Работна сесия – Гражданско образование и гражданско общество. Модератор: гл.ас. д-р Евелина Варджийска
– Розелина Найденова – Гражданско образование и активно гражданство
– Асен Балабанов – Местно самоуправление и гражданско участие
– д-р Мая Митренцева – Гражданско образование и ключови компетентности
– Дискусия

19.30 – Официална вечеря в ресторант „Дионис“ в чест на участниците в семинара

28 септември
10.00 – 11.30 – Работна сесия – Гражданско образование, култура и медии. Модератор: доц. д-р Здравко Попов
– гл.ас. д-р Евелина Варджийска – Гражданско образование и гражданска култура
– доц. д-р Ясен Захариев – Гражданско образование, институции и медии
– доц. д-р Петя Пачкова – Образът на демокрацията в гражданското образование
– Дискусия
11.30 – Кафе пауза
11.45 – 13.00 – Работна сесия – Гражданско образование и публично поведение. Модератор: Асен Балабанов
– проф. д-р Борис Манов – „Гражданската образованост“ в системата на гражданското образование
– Христо Кутиев – Гражданското образование като форма на превенция на престъпления
– Димо Гецов – Младите хора на кръстопът – ценности, образование, демокрация и интернет
– Дискусия
– 13.00 – ОБЯД
– 14.30 – 16.00 – Работна сесия – Гражданското образование като интердисциплинарно знание. Модератор: Йордан Янков
– посланик д-р Любомир Тодоров – Гражданското образование от антропологична гледна точка
– Теодора Тодорова – Ролята на Асоциацията на преподавателите по философия за развитие на гражданското образование
– Ива Копралева – Неформално гражданско образование : история и преподаване на демократични ценности
– Дискусия
– 16.00 – Кафе пауза
– 16.15 – 17.30 – Работна сесия – Гражданско образование и европейска интеграция. Модератор: проф. д-р Богдан Мирчев
– Йордан Янков – Гражданин или поданик?
– доц. д-р Любов Минчева – Гражданско образование и европейска сигурност
– Калоян Колев – Образователната интеграция в Европа (срещата на Изток и Запад)
– Дискусия
17.30 – 18.00 – Обобщения, предложения и закриване на семинара.
19.00 – Вечеря
29 септември – Закуска и отпътуване на участниците.