Конференция: Artificial intelligence: Intelligence vs Ethics (25 април 2019)

Конференция: Artificial intelligence: Intelligence vs Ethics (25 април 2019)

Програма:

10.00 Г-жа Мария Габриел – Еврокомисар по Дигитална икономика и общество

10.25 Проф. Георги Вълчев - Зам.-ректор, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

10.30 Проф. Димитър Ташков - Зам.-ректор на Военна академия

10:35 Посланик, проф. Здравко Попов - Президент на Институт за Публична Политика

10.40 Проф. Велизар Шаламанов - Институт за Отбрана и Международна Сигурност

10:45 Блиц-дискусия

ПЪРВИ ПАНЕЛ: ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И ЕТИКА В КОНТЕКСТА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА

10:50 Проф. Борис Грозданов, Институт за отбрана и международна сигурност, “The Ethical AI: from good deeds to war games”

11:10 Д-р Борис Гуров, Българска академия на науките

“Scratch my back and I'll scratch yours: putting game theory and AI on
converging paths”

11:30 Д-р Тодор Димитров, Военна академия

“Artificial intelligence in naval operations”

11:50 Проф. Росен Люцканов, Българска академия на науките

“There is no artificial intelligence: the philosophy of AI beyond the big divide”

12:10 – 13:30 Обедна почивка

ВТОРИ ПАНЕЛ: ЛОГИКА, РАЗУМ И ЕТИКА

13:30 Д-р Татяна Новосьолова, Център за изследване на демокрацията

“Science professional responsibility in an age of dual-use research: the role of active learning in promoting practice-based competence”

13:50 Д-р Александър Лазаров, Институт за Публична Политика

“The Artificial Intelligence Human-like Design Framework”

14:10 Проф. Антон Герунов, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

“The AI-run economy: some ethical issues”

14:30 Проф. Силвия Серафимова, Българска академия на науките

“Whose morality? Which rationality? Challenging artificial intelligence as a remedy for the lack of moral enhancement”

14:50 Д-р Йордан Янков, Институт за Публична Политика

“Intelligence as a distributed process”

15:00 – 15:30 Дискусия и заключителни думи