Конференция „Безопасност и съответствие на продуктите за износ в САЩ“

Конференция „Безопасност и съответствие на продуктите за износ в САЩ“

От 27 май 2017 г. Агенцията по храните и лекарствата (FDA) започна да прилага Програмата за проверка на доставчиците на храни (FSVP) на FDA като централна характеристика на Закона за модернизацията на безопасността на храните (FSMA). FSVP е гъвкава, основана на риска програма за проверка на чуждестранните доставчици и безопасността на храните, които произвеждат.

Организатори на събитието бяха Институтът за публична политика и SILO Global Ltd. Институтът за публична политика организира обучение във всички области, свързани или подчинени на политиките, прилагани от властите на Европейския съюз, както и международните организации, правителствените органи и местните власти на страни извън Европейския съюз. Целта е да се подпомогне прилагането на тези политики, като се осигурят експертни познания за всички професионални и социални групи, граждани и администратори, които са засегнати от прилагането на конкретна обществена политика.

На конференцията присъстваха:

  • производители, преработвателни предприятия и търговци на храни и хранителни продукти, включително суровини за тях и услуги, които могат да засегнат безопасността на храните;
  • производители на преработвателни предприятия и търговци на козметични продукти, включително суровини за тях и услуги, които могат да засегнат безопасността на козметичните продукти;
  • производители на медицински изделия и консумативи, ако имат износ или планират да изнасят за САЩ.

Говорители

Г-н Доменик Венециано
Регулаторен и стратегически консултант на FDA
Г-н Венециано предоставя консултации за вноса на всички контролирани стоки и за разрешаване на проблемите, които могат да възникнат с тях. Той също така оценява медицинските изделия и хранителните съоръжения, за да определи спазването на правилата за добра производствена практика и Закона за модернизация на безопасността на храните и подпомага клиентите при коригирането на всякакви отклонения, установени при инспекции на FDA или при одити от трети страни.

Г-жа Дженифър Р. Диас
Сертифициран международен адвокат – митническа и международна търговска практика
Г-жа Диас е сертифициран международен адвокат и е регистрирана като „експерт“ в международното право от Флорида Бар. Има опит с решаването на регулаторни въпроси, засягащи федерални агенции, включително митническата и гранична защита на Съединените щати, Американската администрация по храните и лекарствата (FDA), Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS), Търговията с алкохол и тютюн и Бюрото за данъци (TTB), както и други федерални агенции.

Г-жа Софи Судай
Партньор в AGL, LLC / Food Chain Consultants, LLC. / All Food Traders, LLC.
Професионалист в глобалната логистика с над 30-годишен опит в управлението на комплексни пратки за някои от най-големите компании в света. Специалист в обработката на хладилни и замразени храни и експертен опит в програми за управлението на лесни за разваляне храни. Организатор на оперативни доставки, който консултира мултинационални хранителни компании, включително производители и дистрибутори.

Защо трябва да сме запознати с FSMA и какво е FSVP:

FSVP ще изисква:

  • Идентифициране на „регистрирания вносител на FSVP“ за хранителни продукти, внасяни в САЩ;
  • Вносителят на записа е отговорен да потвърди, че техните чуждестранни доставчици използват безопасни процеси и процедури и че храната не е подправена или неправилно обозначена;
  • Адекватното съответствие на хранителните продукти, козметиката и медицинските изделия е не само задължително, но създава надеждност и носи пазарна конкурентоспособност на американския пазар за всички производители, които отговарят на изискванията;Няма вносител на записи в САЩ, желаещи да правят бизнес с износители, ако не са в съответствие с FDA / FSVP!

Всеки има роля в „пространството за безопасност на храните“:Задачата на FDA е да регулира безопасността на храните. Отговорността на всяко дружество е да гарантира безопасността на хранителните продукти със съответните документи.

Програма

09.30 – 10.00 Регистрация на участниците
10.00 – 10.30 Официално откриване
Симеон Стоилов – Сайло Глобал
д-р Лозана Василева – Заместник-министър на земеделието, храните и горите
д-р Здравко Попов – Президент на Института за публична политика
10.30 – Работна сесия Модератор: Симеон Стоилов (Сайло Глобал)
10.30 – 10.45 д-р Любомир Кулински – Директор в Държавната агенция за безопасност на храните
10.45 – 11.15 Иво Константинов – Търговски представител на България в САЩ
Общи (рутинни) практики и важни етапи за внос в Съединените щати (видеозапис)
11.15 – 11.30 Доменик Венециано
FSMA (Food Safety Modernization Act) и задължения на чуждестранни износители за храни, козметика и медицински изделия / консумативи
11.30 – 12.00 Дженифър Р. Диас
Митническите изисквания на САЩ за внос на стоки в САЩ
12.00 – 12.30 Доменик Венециано
FSVP (Foreign Supplier Verification Program) и задължения на чуждестранни износители за храни, козметика и медицински изделия / консумативи
12.30  – 13.00 Софи Судай
Сигурност на продуктите и храните в САЩ и търговските доставки
13:00-14:00 – Обяд
14.00 –  Работна сесия
Модератор: посланик Любомир Тодоров (Институт за публична политика)
14.45 – 15.20 Дженифър Р. Диас
Изисквания на САЩ за FDA за внос на храни
15.30 – 16.15 Въпроси и отговори към всички оратори – хранителни компании
14.45 – 15.20 Дженифър Р. Диас
Изисквания на САЩ за FDA за внос на козметика
16.15 – 16.50 Въпроси и отговори към всички оратори – козметични компании
17.00 – 18.00 Коктейл

 
Място на провеждане:
Зала Мусала / зала „Вихрен“
Интер Експо Център
Бул. Цариградско шосе 147
София 1784, България