Конференция „Детето – национален приоритет“

Конференция „Детето – национален приоритет“

На 29 януари 2016 година, Държавната Агенция за Закрила на Детето и Институтът за Публична Политика организираха и проведоха конференция в София под надслов „Детето – национален приоритет“. С това събитие беше отбелязана и 15-годишнината от създаването на Агенцията. На форума присъстваха представители на президента, парламента, на министерства и общини, на граждански и международни организации.

Участниците обсъждаха проблемите на правата на децата; системата за закрила; промяна на законодателството; правителствената политика и ролята на отделните институции ангажирани с нея; обществените нагласи и приносът на неправителствените организации; детето в риск; участието на децата при формиране на политиките за децата; международните норми и стандарти.

В заключителната част на конференцията Държавната Агенция за Закрила на Детето удостои с почетни грамоти личности за приноси в политиката за децата. Доц. д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика, беше удостоен за „особен принос в развитието на системата за закрила на детето и защита правата на децата“.