проф. Христо П. Тодоров – ЩО Е ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗА КАКВО НИ Е ТО?[1]

В продължение на много години учители, неправителствени организации, медии, университетски преподаватели, издатели, просветни дейци и политици се застъпваха за въвеждането на предмет гражданско образование в българското средно училище. Те се опитваха да убедят обществеността в необходимостта от такъв предмет. Дълго време съществуваха непреодолими резерви по отношение на въвеждането на предмет Read more…

Проф. Христо Тодоров (НБУ) – ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕМОКРАЦИЯ

Моите разсъждения се отнасят до въпроса за легитимацията на гражданското образование в модерната либерално-демократична държава. Под „гражданско образование“ в този контекст разбирам не политическото образование изобщо, което може да се осъществява във всяка възраст и при различни институционални рамкови условия, а политическото образование в училище и по-специално политическото образование в Read more…

ДОЦ. Д-Р  ЗДРАВКО ПОПОВ – EВРОПА  МЕЖДУ  УТОПИЯТА И МИТОВЕТЕ НА МОДЕРНОСТТА (КОНФЛИКТЪТ НА ИДЕНТИЧНОСТИТЕ)

Следващите страници са опит за разбиране на официално обявената от лидерите на европейските институции в Брюксел криза на самия проект „Европейски Съюз“. Най-концентрирано тази криза е описана от Председателя на Европейската Комисия Жан-Клод Юнкер в доклада си за „състоянието на Съюза“, адресиран до депутатите на Европейския Парламент, на 14 септември Read more…