Проф. д-р Богдан Мирчев – Гражданското образование в Германия в ретроспективен и съвременен план

        Образование, насочено към създаване на способност и нагласа за политическа активност на граждани има дълга традиция в Европа. Началото му е поставено в античността, по време на атинската демокрация. Синовете на гражданите в антична Атина е трябвало да бъдат възпитавани така, че да им станат присъщи добродетели – благоразумие, Read more…

Проф. д-р Богдан Мирчев – Бюргерският  манталитет – прототип на гражданско самосъзнание в европейското културно наследство  

                                                                                     В „Хартата на основните права на Европейския съюз“ се изтъкват общите ценности на европейските народи като  фактор за тяхното единение в този съюз: „ Народите на Европа като създават все по-тесен съюз помежду си, решиха да споделят мирно и основано на общи ценности бъдеще“1 Общите за тези народи ценности Read more…

Коста Костов – КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Cultural Heritage Through The Prism Of Civil Education Abstract This text represents an attempt to look at cultural and historic heritage through the prism of civil education. The position is that civil education helps distinguish between patriotism and nationalism. It teaches a more holistic approach towards heritage, including considering its Read more…