INTERNATIONAL CONFERENCE “ARTIFICIAL INTELLIGENCE: IMPLICATIONS FOR POLICYMAKERS”, SOFIA, HILTON HOTEL, 26 FEBRUARY 2019

Published by Public Policy Institute on

PHOTOGRAPHER: ADRIAN POPOV

PROGRAM

14.00 – 14.30 – Registration

  1. 15.00 OPENING and GREETINGS
  2. Mr. Thorsten Geissler – Director of Konrad Adenauer Stiftung Bulgaria
  3.  Dr. Zdravko Popov, President of the Public Policy Institute
  • Mr. Tomislav Donchev – Vice-premier of the Republic of Bulgaria

          Mrs. Denitsa Sacheva – Deputy Ministerof the Ministry of Education and Science

KEYNOTE SPEAKER

15.00 – 15.30Mrs. Mariya Gabriel, EU-Commissioner for Digital Economy and Society – “Artificial Intelligence – Human Oriented Approach”

Moderator: Assoc.Prof. Dr. Zdravko Popov, President of Public Policy Institute

15.30 – FIRST PANEL

15.30 – 16.10 – Prof. Dr. Hiroshi Yamakawa, Head of Dwango Artificial Intelligence Laboratory, Japan – “Artificial Intelligence: Implications for Policymakers”

16.10 – 16.30 – COFFEE BREAK

16.30 – 17.00 – Ambassador Dr. Lubomir Todorov, Head of the Artificial Intelligence Program of the Public Policy Institute – “Artificial Intelligence and the Human Agency: The Empowerment Problem”

17.00 – 17.20 – Discussion

Moderator: Assoc. Prof. Dr. Boris Grozdanov, Bulgarian Academy of Sciences

17.20 – Second PANEL

17.20 – 17.40 – Assoc. Prof. Dr. Boris Grozdanov, Researcher in Bulgarian Academy of Sciences – “DISI and BAS: Challenges before Artificial General Intelligence”

17.40 – 18.00 – Mr. Deyan Mihaylov, University of Cambridge, UK – “Quantum Computing and Artificial Intelligence – a Match Made in Heaven”

18.00 – 18.15 – Mr. Sebastian Weise, Expert for Innovation Policy in Konrad Adenauer Stiftung, Germany

18.15 – 18.30   DISCUSSION

Moderator: Ambassador Dr. Lubomir Todorov, Public Policy Institute

18.30 – COCKTAIL

ПРОГРАМА

14.00 – 14.30 – Регистрация

14.30 – 15.00 – ОТКРИВАНЕ и ПРИВЕТСТВИЯ

  • Г-н Торстен Гайслер –  Ръководител на Бюрото на Фондация „Конрад Аденауер“ в България
  • Д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика
  • Г-н Томислав Дончев, Вицепремиер на Република България
  • Г-жа Деница Сачева, Заместникминистър на Министерство на Образованието и Науката

15.00–15.30   Г-жа Мария Габриел, Еврокомисар по цифрова икономика и общество – „Изкуствен интелект – подход ориентиран към човека“

Модератор: Доц. Д-р Здравко Попов, Президент на Института за Публична Политика

15.30 – ПЪРВИ ПАНЕЛ

15.30 – 16.10 – Д- р Хироши Ямакава, Ръководител на лабораторията за изкуствен интелект Dwango, Япония – „Изкуственият интелект и необходимостта от нови управленски политики“

16.10 – 16.30 – КАФЕ ПАУЗА

16.30 – 17.00 – Посланик д-р Любомир Тодоров, Ръководител програма „Изкуствен интелект“ на Института за Публична Политика– „Изкуственият интелект и способността за вземане на независими решения“

17.00 – 17.20 ДИСКУСИЯ

Модератор: Доц. Д-р Борис Грозданов, Българска академия на науките

17.20 – ВТОРИ ПАНЕЛ

17.20 – 17.40 – Доц. Д-р Борис Грозданов, Изследовател в Българска академия на науките –„ ИОМС и БАН: Предизвикателствата пред общия изкуствен интелект“

17.40 – 18.00 – Г-н Деян Михайлов, Кеймбриджски университет, Великобритания – „Квантовите компютри и изкуственият интелект — съюзът на десетилетието”

18.00 – 18.15 – Г-н Себастиан Вайс, Експерт по Иновационна политика във Фондация Конрад Аденауер, Германия

18.15 – ДИСКУСИЯ

Модератор: Посланик д-р Любомир Тодоров, Институт за Публична Политика

18.30 – КОКТЕЙЛ

PHOTOGRAPHER: ADRIAN POPOV